Електронен бюлетинАктуален брой                  

АРХИВ

Библиотеките променят живота
видео на Public Libraries 2020

Обява за работа

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” търси да назначи библиотекар в Университетска библиотека.

Конкурси

Конкурс Модерната визия на моето родно място
Организатор: Регионална библиотека Враца, Областна администрация Враца
Под патронажа на евродепутат инж. Владимир Уручев

Срок: 30 април 2015 г.

Конкурс за есе Нашият свят. Нашето достойнство. Нашето бъдеще
Организатор: Дипломатически институт към Министъра на външните работи на Р България
По повод Европейската година за развитие 2015

Срок: 13 април 2015 г.

библиотечен софтуер
Начало

консултантски услугиЕкспертно-консултантски услуги

Безплатни експертно-консултантски услуги и инструкции и примерни правила за всички видове библиотеки.

професионално образование и квалификацияПрофесионално образование и квалификация

Предложения за продължаващо образование и придобиване на ІІІ степен на квалификация по професията Библиотекар.

Издателска дейностИздателска дейност

Информация за печатните издания на ББИА и ИФЛА и пълните текстове на документи и професионални издания в електронен формат.

Посещение на евродепутат Искра Михайлова в РБ Пазарджик

В рамките на Програмата „Обществени библиотеки 2020“, която се осъществява от Фондация „Четмо и писмо“ на Н.K.В. принцесата на Нидерландия Лаурентин, стартира нова инициатива „Members of European Parliament Library Champions“. Тя за първи път обединява представители в Европейския парламент, които биха работили в полза на обществените библиотеки и биха подкрепили бъдещи действия за тази кауза на местно и европейско ниво. Като начало евродепутатите ще посетят обществена библиотека в своята родина.
Целта на обиколката на Public Libraries 2020 е да се покаже фантастичната работа, която вършат 65 000 обществени библиотеки в Европа. От иновативни дигитални решения до събирания на общността по различни поводи, обществените библиотеки изграждат силни общности като допринасят за социалното приобщаване, електронното включване и учене през целия живот.
Чрез споделяне на историите на читатели, библиотекари-мечтатели и политици, ще се покажат някои от лицата на 100-те милиона европейци, които посещават своите библиотеки. Във всички страни, всички възрасти и всички професии има едно ясно послание: библиотеките променят живота.


 
 
Интервю с г-жа Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент, при посещението й в Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев“ – Пазарджик през м. декември 2014 г. В него тя споделя мислите си за ролята на библиотеките в обществото: „Библиотеката е естествен център за обучение през целия живот“.   Теодора Ташкова, библиотекарка в Детския отдел на РБ Пазарджик, разказва за проекта „Четене от самото начало“. Работейки заедно с местни детски градини, библиотекарите насърчават деца на възраст от 3 до 6 години и техните родители да четат книги. Това стимулира тяхното въображението и уменията им за общуване и им дава силен старт за началното училище.   Божидар Чергаров, незрящ от 17-годишна възраст, споделя своята история. Благодарение на ресурсите на библиотеката и помощта на библиотекарите той се научава да борави с компютър и различни приложни програми, да търси информация и контакти в интернет. В последствие си намира работа и кандидатства във ВУЗ. В момента е студент по педагогика и работи като ресурсен учител.
 
Писмо в подкрепа на НБКМ

ББИАББИА изпрати писмо до г-н Бойко Борисов, Министър-председател на Република България, във връзка с намаляване числеността на персонала в НБКМ, националните музеи и галерии. 

 

  

Пълен текст...
 
Годишни библиотечни награди на ББИА 2014
ББИАУС на ББИА започва набиране на кандидатури за Годишните библиотечни награди 2014 г.
Очакваме вашите предложения за:

БИБЛИОТЕКА НА ГОДИНАТА
БИБЛИОТЕКАР НА ГОДИНАТА
МЛАД БИБЛИОТЕКАР НА ГОДИНАТА
ПОДКРЕПА ЗА БИБЛИОТЕКИТЕ


Срокът за подаване на кандидатурите е до 15 април 2015 г.
Подаването на предложения става по реда, отразен в Статута и Процедурата на Годишните библиотечни награди.
Ако имате въпроси и неясноти по процедурата за изготвяне на предложенията, молим ви да се обръщате към членовете на ИБ на ББИА.

Вашите предложения можете да изпращате на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите. или Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите. . За всяка получена кандидатура ще получите потвърждение.
 
Проект „Библиотеките – вдъхновение и учене през целия живот за всички“
ББИА

Предстои провеждане на 10-та юбилейна Национална библиотечна седмица в рамките на проект на ББИА „Библиотеките – вдъхновение и учене през целия живот за всички“, подкрепен от Програма Public Libraries 2020 на Фондация „Четмо и писмо“.
Целта на предстоящата застъпническа кампания е: да изгради разбиране и убеденост сред политиците и местните власти за ролята на библиотеките в ученето през целия живот (УЦЖ) като демонстрира добри библиотечни практики; да утвърди мястото на библиотеките в постигането целите на Националната стратегия за УЦЖ (2014 – 2020 г.); да осигури по-добро финансиране на библиотеките и да създаде устойчиви партньорски мрежи за УЦЖ; да спечели широка обществена подкрепа и съпричастност за библиотеките.

Пълен текст...
 
Общо отчетно-изборно събрание 2015
ББИА

Управителният съвет на Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА)  на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, на чл. 18, т. 1  от Устава на ББИА и въз основа на  решение на УС на ББИА от 19.01.2015 г., свиква редовно Общо годишно отчетно-изборно събрание, което ще се проведе на 1 април 2015 г. от 9,00 часа в голямата зала на Българската академия на науките, София 1040, ул. „15 ноември“ № 1, при следния днeвен ред:  

1. Доклад на Мандатната  комисия за легитимността на Общото събрание.
2. Доклад на Управителния съвет за дейността на ББИА за 2014 г.
3. Приемане на годишен  финансов отчет за 2014 г. и на бюджета на ББИА за 2015 г.
4. Приемане на Програма за дейността на Сдружението за 2015 г.
5. Приемане на промени в размера на колективния членски внос.
6. Избор на нов Управителен съвет.
7. Разни. 

При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.

Моля да изпращате номинации за членове и председател на УС на ББИА, придружени с препоръки за номинираните колеги,  в срок до 15 март 2015 г. на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите. .
Заявки за участие в Общото събрание (на индивидуалните и колективните членове) се изпращат до 26 март 2015 г. на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите. .

-------------------------------------------------------------------

Писмо покана за участие в Общото събрание (.doc)
Заявка за участие на член – юридическо лице (.doc)
Заявка за участие на индивидуален член (.doc)
Пълномощно за представителство на член – юридическо лице (.doc)

 

Етичен кодекс

Етичен кодекс на библиотекарите

Етичният кодекс на библиотекарите в Република България е приет през 2002 г. Той предлага норми за професионално поведение, отговарящи на задачите и интересите на библиотечната общност и имащи за цел за консолидират цялостната й дейност и стила на общуване в нея. Прочети

Закон

Закон за обществените библиотеки

Законопроектът е изработен в рамките на проект "Правна регулация на библиотеките и библиотечно-информационните дейности в България", подкрепен от Британски съвет - София.  
Законът е приет от 40-то Народно събрание на 26 май 2009 г. В сила от 6 юли 2009 г. Обн. ДВ. бр. 42 от 5 юни 2009 г., изм. ДВ. бр. 74 от 15 септ. 2009 г., изм. ДВ. бр. 38 от 21 май 2010 г. / Текст

Национални кампании

Библиотечна седмица

От 2006 г. ББИА ежегодино организира Национална библиотечна седмица, за да привлече вниманието на властите и обществеността към библиотеките и възможността те да заемат ключова роля в развитието на информационното общество. Повече

Четяща България

По инициатива на ББИА се организира Национален маратон на четенето, с който се отбелязва Световният ден на книгата и авторското право - 23 април. Инициативата се провежда за първи път през 2006 г. като част от кампанията Четяща България.Повече
IFLA
Посолство на САЩ в България
Британски съвет в България
Гьоте институт - България
Американска библиотечна асоциация
Фондация Америка за България
Програма Глобални библиотеки - България
facebook
Copyright © 2000 - 2015 Българска библиотечно-информационна асоциация
София 1000, пл. "Славейков" 4, ст. 609, тел. 0885311821, имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.