Начало

консултантски услугиВ помощ на библиотеките

Експертно-консултантски услуги с помощта на специалисти. Инструкции, насоки и примерни правила за всички видове библиотеки.

професионално образование и квалификацияПрофесионално образование и квалификация

Предложения за продължаващо образование и придобиване на ІІІ степен на квалификация по професията Библиотекар.

Издателска дейностИздателска дейност

Информация за печатните издания на ББИА и пълните текстове на документи и професионални издания в електронен формат.

Национална библиотечна седмица 2016
nbs_logo_2016_w.jpg
Темата на настоящата застъпническа кампания на ББИА е „Библиотеката – място за всеки“. Призоваваме, насърчаваме и подкрепяме библиотеките за участие и организиране на инициативи и събития през НБС 2016, посветени на темата. В подкрепа на застъпническите дейности ББИА подготвя промоционални материали – плакат и дипляна. Молим всички колеги, които ще организират събития в рамките на Националната библиотечна седмица, да изпращат информация за подготвената програма и заявки за необходимото количество промоционални материали до 27 април 2016 г. на имейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите. .
 
Събития на национално равнище
 
9 май (понеделник) 
16.30 часа – Откриване на Националната библиотечна седмица и връчване на Годишните библиотечни награди за 2015 г. 
Представяне на изложба „Конкурсът за нова сграда на Регионална библиотека „Пенчо Славейков” – Варна.
Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, 2 етаж
 
10 май (вторник)
10.30 – 14.30 часа – Национална кръгла маса „Библиотеката – място за всеки, място за всички”
Дом на Европа, София, ул. „Раковски” № 124.
Моля да потвърдите Вашето участие на тел. (02) 841 24 87, мобилен 0885/311854 или като изпратите попълнената заявка  на имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите. не по-късно от 3 май 2016 г.
 
Предложение за отмяна на стандарти в областта на библиотечното дело
logo_bis.gif
Технически комитет 16 към Българския институт по стандартизация след направения периодичен преглед  взе решение да предложи да бъдат отменени следните стандарти, свързани с дейността на българските библиотеки:
1. БДС 11942:1990 Издания и аудиовизуални материали. Основни видове. Термини и определения.
2. БДС 14690:1978 Класификация и кодиране на информацията. Термини и определения.
3. БДС 15934:1984 Библиографско описание на картографски издания.
4. БДС 15934:1984 Библиографско описание на нотни издания.
5. БДС 16764:1988 Библиографско описание на графични издания.
6. БДС 17264:1991 Библиографско описание аналитично. Описание на съставни части от публикации в книжни материали.
7. БДС 15419:1982 Библиографско описание на книгите.
8. БДС 15687:1983 Библиографско описание на периодични издания.
Всеки заинтересован може да изрази своето съгласие или несъгласие с предложениeто за отмяна на конкретен стандарт на секретаря на ТК-16 най-късно до 16 май 2016 г. Информация за контакт със секретаря на ТК-16 може да се намери на сайта на Българския институт по стандартизация
 
Национална конференция на ББИА 2016 – тематични акценти
logobbia.jpg
Българската библиотечно-информационна асоциация ще проведе своята ХХVІ национална годишна конференция на 9 и 10 юни 2016 г. в София на тема:
 
Динамични библиотеки: достъп, развитие, промяна
 
В рамките на тази тема предлагаме следните основни акценти:
 Библиотеките – достъп до информация за всички 
 Библиотеките в помощ на образованието 
 Библиотеките като „третото място” 
 Библиотеките като платформа за развитие на умения и компетентности 
 Библиотеките в дигиталната ера 
 Библиотеките в мултикултурното общество
 Иновативни програми и услуги   
 Новите читателски нагласи и потребности 
 Модернизиране на библиотечното пространство.
Пълен текст...
 
Национална конференция „Библиотеката на XXI век – практики, комуникации, ефективност”
logo_shumen.png
По повод годишнината на своя патрон Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” – Шумен организира Национална конференция с международно участие „Библиотеката на XXI век – практики, комуникации, ефективност”, която ще се осъществи в две секции – „Имена в българското библиотекознание” и „Ефективни библиотечни практики”. Форумът ще се проведе на 8 и 9 септември 2016 г.
Заявки за участие с попълнени: трите имена и евентуално научните звания на участника, наименованието на представяната институция, актуален адрес, е-mail и телефон за контакт се приемат до 22 август 2016 г. на адрес: Шумен 9700, Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”, бул. „Славянски” №19; лице за контакт: Татяна Вътова, 0879060073, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.  Разходите на участниците (пътни, дневни и квартирни) са за сметка на командироващата страна.
Пълен текст...
 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияБритански съвет в БългарияГьоте институт - БългарияАмериканска библиотечна асоциацияФондация Америка за БългарияФондация Глобални библиотеки - България
facebook
Copyright © 2000 - 2015 Българска библиотечно-информационна асоциация
София, бул. „Васил Левски“ 88, ет. 1, стая 73; тел. 02 8412487, 0885311821; имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.