Експертно-консултантски услуги
Фондация Америка за България
Нормативна база ПДФ Печат

Бързи връзки към закони, наредби, правилници, постановления, решения и проекти на документи, свързани с библиотечното дело. 

Последна редакция: Неделя, 28 февруари 2016 г., 16:44
 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияБритански съвет в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България