Фондация Америка за България
eXTReMe Tracker
About Us PDF
Annual Conference, 2008
 
The Bulgarian Library and Information Association is a voluntary, independent professional organization that brings together professionals, united for improving library and information service and raising the prestige of librarianship.
 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияБритански съвет в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България
Copyright © 2000 - 2017 BLIA

Sofia, 88 Vasil Levski Blvd, floor 1, room 73
phone # (359) 2 8412487, (359) 885311854, email: bbia@lib.bg