Секция по информационна грамотност
На 13 октомври 2015 г. в София се проведе Национална кръгла маса на тема „Информационната грамотност в дигиталната ера – къде сме ние?“. На нея бе приета идеята за учредяване на Секция по информационна грамотност към ББИА. 
Задачите, които секцията си поставя са:
Да подготви меморандум за важността от интегриране на обучението по информационна грамотност в програмите на университетите в България.
Да насърчава обучението по информационна грамотност във всички видове библиотеки в страната.
Да подпомага колегията в разработването на програми по информационна грамотност.
Да проучва и представя чуждата практика и да работи за прилагането на успешните модели в българските библиотеки.
Да комуникира с други сходни структури в национален и международен мащаб и да обменя информация, опит, идеи.
Да работи за припознаването на библиотеките като центрове за придобиване на информационни компетентности в обществото.
За контакти: 
Председател: Елица Лозанова-Белчева 
   имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.
Секретар: Емил Демирев
   имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.
За нуждите на секцията се използва Фейсбук страницата Информационна грамотност  секция към  ББИА.