Териториална секция - Видин
Видин
Председател - Десислава Иванова
Секцията е учредена на 14 март 2007 г.