Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 5 посетители в сайта
Доклади от конференции на ББИА
sbornik.jpg

 

Сборниците от годишните национални конференции носят специфичното заглавие на самата конференция и представят докладите от конференциите. Те са източник за изследвания и проследяване на развитието на теоретични и практически постижения в областта на библиотечната наука, образование и практика.
Сборниците се разпространяват безплатно на авторите на доклади, на библиотеките – колективни членове на ББИА и на председателите на териториалните секции в страната. За индивидуални членове на ББИА цената на 1 екземпляр е 8 лв., а за нечленове – 10 лв. 
Екземпляри от сборника може да се получат или закупят в офиса на ББИА в НБКМ (бул. „Васил Левски“ 88, ет. 1, стая 73) или да бъдат изпратени по пощата/с куриер за сметка на получателя.

# Заглавие Посещения
1 Библиотеките – национална идентичност и многообразие, 2017 800
2 Динамични библиотеки – достъп, развитие, промяна, 2016 1644
3 Визия за бъдещето на библиотеките в България, 2015 1993
4 Библиотеки в трансформация: проблеми, предизвикателства, нови възможности, 2014 1380
5 Ефективността на библиотеките и подготовката на библиотечните кадри – залог за тяхното бъдеще, 2013 602
6 Библиотеките днес – иновативни политики и практики, 2012 1911
7 Потребностите на информационното общество и библиотеките: хармония или конфликт?, 2011 2211
8 Съвременната библиотека - център за информация и знание, 2010 2882
9 Библиотечната професия през 21 век – промени и предизвикателства, 2009 2639
10 С модерните библиотеки - достойно в Европа, 2008 2457
11 Библиотеките и промените в съвременното българско законодателство, 2004 1803
12 Библиотечното сътрудничество - настояще и бъдеще; Идеи и перспективи за изследвания в областта на писмените комуникации, 2003 827
13 Обществената отговорност на публичните библиотеки и тяхната роля в демократичното общество, 2003 856
14 СБИР в началото на 21 век, 2002 1950
15 Професионалната етика - професионални перспективи, 2002 1785
16 Библиотечната система в България, 2001 1854
17 Библиотеките през новото хилядолетие - свободен и равен достъп до информация, 1999 1762
18 Общодостъпните библиотеки и предизвикателството на промените, 1998 1765
19 Библиотечно законодателство, 1998 1903
20 Библиотечните фондове - състояние, опазване и развитие, 1996 2072
 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияБритански съвет в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България