Архив Годишни конференции

Библиотеките през новото хилядолетие - свободен и равен достъп до информация
ІХ национална научна конференция
София, 1-3 юни 1999

Библиотечно законодателство
VІІІ национална научна конференция
София, 10 юни 1998

ИИнформационна политика в България - формиране и развитие в съвременните условия
VІІ национална научна конференция
София, 5-6 юни 1997

Библиотечните фондове - състояние, опазване и развитие
VІ национална научна конференция
София, 5-6 юни 1996

Библиотеките и бъдещето
V национална научна конференция
София, 7-9 юни 1995

Библиотечно-информационно обслужване
ІV национална научна конференция
София, 2-3 юни 1994

Библиотечното образование - настояще и бъдеще
ІІІ национална научна конференция
София, 3-5 юни 1993

Бъдещето изисква нови технологии
ІІ национална научна конференция
София, 23-24 юни 1992

Библиотеките в променящото се общество
София, 30 май 1991