Архив Семинари

 

Стара Загора, 3 декември 2004 Регионални семинари "Библиотеката - Обществен информационен център" по проект ABLE
ноември - декември 2004, Варна, Велико Търново, Добрич, Раковски,
София, Стара Загора

Цели на семинарите:
- Да бъде представен Проекта за американско-български обмен на библиотечен опит ABLE;
- Да бъде изложена концепцията за превръщането на българските
библиотеки в Обществени информационни центрове;
- Да бъде дадена възможност за участие в дискусии и споделяне на опит.

Основни теми на семинарите:
- Проект “Обмен на библиотечен опит: Пътища за сътрудничество. Развитие на обществени информационни услуги”;
- Библиотеката - Обществен информационен център;
- Маркетинг на услугите на ОИЦ;
- Набиране на средства;
- Работа с централните и местните власти;
- Сътрудничество и програмиране.

 

Обучение на обучители Семинар “Центрове за обществена информация в публичните библиотеки” по проект ABLE
16-18 септември 2004 г., София

Цели на семинара:
- Да представи концепцията за българските публични библиотеки
като обществени информационни центрове;
- Да представи стратегии за обосновка на значимостта на
българските библиотеки пред обществеността и властите;
- Да подготви обучители за провеждането на регионални семинари
в рамките на проекта.

Лектори по основните теми бяха представителите от САЩ:
Роберт Андерсън - Ресурсен център за международно обслужване - Еймс, Айова
Нанси Болт - Щатска библиотека - Денвър, Колорадо
Барбара Карсон - Щатска библиотека - Де Моин, Айова
Джейми ЛаРу - Областна библиотека на област Дъглас, Колорадо
Бони МакКюн - Щатска библиотека - Денвър, Колорадо


Презентации на Уанда Доул
Директор на Библиотеката на университета Уошбърн, САЩ

юли 2002
"Мениджмънт на знанието"

лекция на д-р Херберт Ашлейтнер от Катедрата по Библиотечно-информационен мениджмънт на университета Емпория, САЩ
20 ноември 2001, Американски център - София

 

Летен студентски семинар
13-20 юли 2001, Китен

 

Семинар "MARC формат за обмен на библиографски данни"
26-29 юни 2001, Американски център - София

Лектор: Патриша Търстън, ръководител на отдела за каталогизиране на славянски книги в библиотеката на Йейлския университет

За контакти:
Patricia Thurston
Team Leader and Catalog Librarian Slavic and East European Cataloging
e-mail: patricia.thurston@yale.edu

Yale University Library
Sterling Memorial Library
130 Wall Street
P.O. Box 208240
New Haven, CT 06520-8240
phone # (203) 432-8424
fax: (203) 432-7231

 

Международен семинар "Библиотеки и лицензиране" по проект CELIP
Central and Eastern European Licensing Information Platform
(Платформа за лицензионна информация за Централна и Източна Европа)
4 юни 2001, София

Доклади на Тула Хаависто, управител на проекта CELIP:
Библиотеки и лицензиране
Достъп до електронни източници на информация – проблеми на лицензирането

Лицензиране на дигитални източници на информация: Как да избегнем юридическите капани?
Емануела Джиавара, LLM Лондон, септември 2001 г.

 Семинар по комплектуване
19-20 април, 2001

Организира се от Катедрата по библиотекознание при СУ "Св. Климент Охридски" и СБИР
Лектор: Джим Ейджи, Библиотека при Щатския университет в Мисури, САЩ
С участието на Гизела Хохгеладен, представител на издателство Saur и Gale Group