СЪЮЗ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ И
ИНФОРМАЦИОННИТЕ РАБОТНИЦИ
В БЪЛГАРИЯ
За нас
   Устав  
   Управителен съвет
 Структура  
    Дейности

Конгреси
Конференции
Семинари
Национални кампании
Законодателни инициативи
Проекти и програми
Дискусионни групиПубликации

Бюлетини
Сборници
Стандарти
Международни организации
Календар 2009
За нас


ЦПОБ

Организация и управление
Учебни програми
Отчети и отзивиБързи връзки

Български библиотеки
Български интернет каталози
Нормативни актове
Стандарти
Библиотечни организации
Професионални колекции
Open Access
Дигитални колекции
Библиотечно образование
Евроинтеграция
Навигиране и публикуване в интернет
Информационна компетентност


 

Бюлетини
ISSN 1310-4330

Бюлетинът се разпространяват безплатно на членовете на СБИР.

 • Бюлетин 2 / 2006
  Ред. колегия: Ваня Грашкина, Капка Винева-Николова, Красимира Папазова
  Съдържание
 • Бюлетин 1 / 2006
  Ред. колегия: Ваня Грашкина, Капка Винева-Николова, Красимира Папазова
  Съдържание
 • Бюлетин 1 - 2 / 2005
  Ред. колегия: Ваня Грашкина, Капка Винева-Николова, Красимира Папазова
  Съдържание
 • Бюлетин 1 - 2 / 2004
  Ред. колегия: Ваня Грашкина, Красимира Папазова, Валентина Славчева
  Съдържание
 • Бюлетин 1 - 2 / 2003
  Ред. колегия: Ваня Грашкина, Валентина Славчева, Красимира Папазова
  Съдържание
 • Бюлетин 2 / 2002
  Ред. колегия: Ваня Грашкина, Красимира Папазова, Валентина Славчева
  Съдържание
 • Бюлетин 1 / 2002
  Ред. колегия: Ани Гергова, Валентина Славчева, Красимира Папазова, Снежана Янева
  Съдържание
 • Бюлетин 1 / 2001
  Ред. колегия: Ани Гергова, Валентина Славчева, Красимира Папазова
  Съдържание
 • Бюлетин 1 / 2000
  Ред. колегия: Александър Димчев, Мария Капитанова, Маргарита Ангелова
  Бюлетинът излиза с любезното спомоществователство на фирма "Мартинус Найхоф - Източна Европа".
  Съдържание
 • Бюлетин 1 / 1999
  Ред. колегия: Александър Димчев, Мария Капитанова
  Съдържание
 • Бюлетин 2 / 1998
  Ред. колегия: Александър Димчев, Маргарита Ангелова, Мария Капитанова
  Бюлетинът излиза с любезното спомоществователство на Американски информационен център - София.
  Съдържание
 • Бюлетин 1 / 1998
  Ред. колегия: Мария Капитанова, Александър Димчев, Маргарита Ангелова
  Бюлетинът излиза с любезното спомоществователство на Американски информационен център - София.
  Съдържание
 • Бюлетин 2 / 1997
  Ред. колегия: Мария Капитанова, Александър Димчев
  Бюлетинът излиза с любезното спомоществователство на Фондация "Отворено общество" - София. Отпечатването на изданието е подпомогнато от Народна библиотека "Св. Св. Кирил и Методий".
  Съдържание
 • Бюлетин 1 / 1997
  Ред. колегия: Мария Капитанова, Александър Димчев
  Бюлетинът излиза с любезното спомоществователство на Фондация "Отворено общество" - София.
  Съдържание
 • Бюлетин 2 / 1996
  Ред. колегия: Мария Капитанова, Александър Димчев, Красимир Петков
  Бюлетинът излиза с любезното спомоществователство на Университетско издателство "Св. Климент Охридски" и фирма MARTINUS NIJHOFF EASTERN EUROPE - Представителство в България.
  Съдържание
 • Бюлетин 1 / 1996
  Ред. колегия: Мария Капитанова, Александър Димчев
  Бюлетинът излиза с любезното спомоществователство на Народна библиотека "Св. Св. Кирил и Методий", фирма MARTINUS NIJHOFF EASTERN EUROPE - Представителство в България и Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
  Съдържание
 • Бюлетин 2 / 1995
  Ред. колегия: Мария Капитанова, Александър Димчев, Маргарита Парева, Савка Савова
  Бюлетинът излиза с любезното спомоществователство на фирма MARTINUS NIJHOFF EASTERN EUROPE - Представителство в България.
  Съдържание
 • Бюлетин 1 / 1995
  Ред. колегия: Мария Капитанова, Александър Димчев, Маргарита Парева, Савка Савова
  Бюлетинът излиза с любезното спомоществователство на фирма MARTINUS NIJHOFF EASTERN EUROPE - Представителство в България и ENCYCLOPAEDIA BRITANICA.
  Съдържание

 

 

УС на СБИР благодари на всички,
които изпращат материали и спомагат за издаването на Бюлетините на СБИР.

Колеги, Вашите материали за Бюлетина изпращайте на адреса на СБИР
София 1000, пл. Славейков 4, ст. 609
или на e-mail:
periodical@cl.bas.bg за Капка Винева

Желаещите да закупят някое от изданията, могат да направят заявка
на тел. 02/ 9870734 или на e-mail: board@lib.bg
При изчерпан тираж се предоставят ксерокопия на отделни статии.

 

Етичен кодекс на библиотекарите в България

 

Copyright © 2000 - 2008 СБИР eXTReMe Tracker
София 1000, пл. "Славейков" 4, ст. 609, тел./факс 02 9870734, e-mail: board@lib.bg или lib@fastbg.net