СЪЮЗ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ И
ИНФОРМАЦИОННИТЕ РАБОТНИЦИ
В БЪЛГАРИЯ
За нас
   Устав  
   Управителен съвет
 Структура  
    Дейности

Конгреси
Конференции
Семинари
Национални кампании
Законодателни инициативи
Проекти и програми
Дискусионни групиПубликации

Бюлетини
Сборници
Стандарти
Международни организации
Календар 2009
За нас


ЦПОБ

Организация и управление
Учебни програми
Отчети и отзивиБързи връзки

Български библиотеки
Български интернет каталози
Нормативни актове
Стандарти
Библиотечни организации
Професионални колекции
Open Access
Дигитални колекции
Библиотечно образование
Евроинтеграция
Навигиране и публикуване в интернет
Информационна компетентност


Колективни членове на СБИР

Информацията за колективните членовете на СБИР е структурирана в два раздела: Библиотеки и Небиблиотечни организации и фирми. Вътре в подразделите по тип, библиотеките са подредени по азбучен ред на градовете.

Уважаеми колеги,
Очакваме да се свързвате с нас, когато променяте данните си за контакт. По този начин Вие ще поддържате актуална тази страница и тя ще бъде наистина полезен източник на информация.

Библиотеки

ГОЛЕМИ НАУЧНИ БИБЛИОТЕКИ

Народна библиотека "Св. Св. Кирил и Методий"
бул. "Васил Левски" 88
1037 София
nbkm@nationallibrary.bg

Централна библиотека при Българската академия на науките
ул. "15 ноември" 1
1040 София
library@cl.bas.bg

НАЦИД – Централна техническа библиотека
бул. "Д-р Г. М. Димитров" 50
1125 София
ctb@nacid-bg.net

Библиотека при Народното събрание
пл. "Народно събрание" 2
1169 София
library@parliament.bg

 

РЕГИОНАЛНИ БИБЛИОТЕКИ

Регионална библиотека
пл. "Георги Измирлиев" 2
2700 Благоевград
reglibblg@abv.bg

Регионална библиотека "П. К. Яворов"
ул. "Ал. Богориди" 21
8000 Бургас
rl_bourgas@burglib.org

Регионална библиотека "Пенчо Славейков"
бул. "Сливница" 34
9000 Варна
office@libvar.bg

Регионална библиотека "П. Р. Славейков"
ул. "Иванка Ботева" 2
5000 Велико Търново
prs@libraryvt.com

Регионална библиотека "Априлов–Палаузов"
пл. "Възраждане" 23
5300 Габрово
libgab@mbox.contact.com

Регионална библиотека "Дора Габе"
ул. "Независимост" 7
9300 Добрич
office@libdobrich.bg

Регионална библиотека "Н. Й. Вапцаров"
ул. "Републиканска" 40
6600 Кърджали
library_kli2003@yahoo.com

Регионална библиотека "Емануил Попдимитров"
ул. "Любен Каравелов" 1
2500 Кюстендил
libkn@mail.bg

Регионална библиотека "Проф. Беню Цонев"
ул. "Търговска" 47
5500 Ловеч
librlv@mail.bg

Регионална библиотека "Гео Милев"
пл. "Жеравица" 1
3400 Монтана
montana_lib@optilinkbg.com

Регионална библиотека "Никола Фурнаджиев"
ул. "Любен Боянов" 3
4400 Пазарджик
libnf@abv.bg

Регионална народна библиотека "Иван Вазов"
ул. "Авксентий Велешки" 17
4000 Пловдив
nbiv@libplovdiv.com

Регионална библиотека "Проф. Боян Пенев"
бул. "Бели Лом" 28
7200 Разград
biblioteka_rz@dir.bg

Регионална библиотека "Любен Каравелов"
ул. "Дондуков – Корсаков" 1
7000 Русе
librousse@librousse.bg

Регионална библиотека "Партений Павлович"
ул. "Симеон Велики" 44, п.к. 212
7500 Силистра
libsilistra@abv.bg

Столична библиотека
пл. "Славейков" 4
1000 София
libsofdir@libsofia.bg

Регионална библиотека "Захарий Княжески"
бул. "Руски" 46
6000 Стара Загора
lib-sz@prolink.bg

Регионална библиотека "Петър Стъпов"
ул. "Васил Левски" 2
7700 Търговище
ltg_adm@mail.bg

Регионална библиотека "Хр. Смирненски"
пл. "Свобода" 19
6300 Хасково
biblioteka_haskovo@abv.bg

Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров"
бул. "Славянски"19
9700 Шумен
lib-sh@iservice.bg

 

УНИВЕРСИТЕТСКИ БИБЛИОТЕКИ

Библиотека при Американски университет в България
пл. "Георги Измирлиев" 1
2700 Благоевград
libmail@aubg.bg

Международно висше бизнес училище (МВБУ)
2140 Ботевград
ул. "Гурко" 14
amoneva@ibsedu.com

Библиотека при Университет "Проф. д-р Асен Златаров"
к-с "П. Р. Славейков", бул. "Проф. Якимов" 1
8010 Бургас
imarkovska@btu.bg

Библиотека при Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
Пощенски клон "Златни пясъци"
9007 Варна
lib@vfu.bg

Библиотека при Икономически университет
бул. "Княз Борис І" 77
9002 Варна
library@mail.ue-varna.bg

Библиотека при Институт по океанология – БАН
п.к. 152
кв. "Аспарухово"
9000 Варна
library@io-bas.bg

Библиотека при Медицински университет "Проф. Параскев Стоянов"
ул. "Марин Дринов" 55
9002 Варна
library@mu-varna.bg

Библиотека при Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий"
ул. "Теодосий Търновски" 2
5000 Велико Търново
lib@uni-vt.bg

Библиотека при Технически университет
ул. "Хаджи Димитър" 4
5300 Габрово
yolina@tugab.bg

Библиотека "Тошко Мончев" на Педагогически колеж - Добрич при Шуменски университет
9300 Добрич
ул. "Добротица" 12
collegelibr@dobrich.net

Библиотечно-информационен комплекс при Международен колеж – Албена
ул. "България" 3
9300 Добрич
libinfo@ica-bg.org

Библиотека при City University
2161 Правец
apopova@cityu.bg

Библиотека при Русенски университет "Ангел Кънчев"
ул. "Студентска" 8
7017 Русе
ELehova@ru.acad.bg

Библиотека при Стопанска академия "Д. А. Ценов"
ул. "Емил Чакъров" 2
5250 Свищов
library@uni-svishtov.bg

Библиотека при Дипломатически институт
ул. "Ал. Жендов"
София

Библиотека при Нов български университет
ул. "Монтевидео" № 21
1614 София
library@nbu.bg

Библиотека при Софийски университет "Св. Климент Охридски"
бул. "Цар Освободител" 15
1043 София
lsu@libsu.uni-sofia.bg

Библиотека при
Департамент за информация и усъвършенстване на учители на СУ "Св. Климент Охридски"

бул. "Цар Борис ІІІ" 224
1619 София

Британска библиотека при
Департамент за информация и усъвършенстване на учители на СУ "Св. Климент Охридски"

бул. "Цар Борис ІІІ" 224
1619 София
karina@cit.bg

Библиотека при Технически университет
бул. "Климент Охридски" 8
1156 София
bik@tu-sofia.bg

Библиотека при Университет по архитектура, строителство и геодезия
бул. "Христо Смирненски" 1
1124 София
lib@uacg.bg

Библиотека при Химикотехнологичен и металургичен университет
кв. "Дървеница", бул. "Климент Охридски" 6
1759 София
library@uctm.edu

Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии
бул. "Цариградско шосе" 119
1784 София
kbd_college@yahoo.com

Централна медицинска библиотека при Медицинска академия
ул. "Св. Георги Софийски" 1
1431 София
lydia@medun.acad.bg

Библиотека при Тракийски университет
Студентски град "Малка Верея"
6000 Стара Загора
clib@uni-sz.bg

Библиотека при Шуменски университет "Епископ Константин Преслравски"
9700 Шумен
library@shu-bg.net

 

ГРАДСКИ И ЧИТАЛИЩНИ БИБЛИОТЕКИ

Библиотека при читалище "Иван Вазов" 
пл. "Славейков" 1
3500 Берковица, обл. Монтана
ch_iv_berk@mail.bg

Библиотека при читалище "Св. Св. Кирил и Методий"
кв. "Меден рудник", бл. 425 - партер
8011 Бургас
chitalishte_km@abv.bg

Библиотека при читалище "Развитие"
бул. "Христо Ботев" 28, п.к. 231
3000 Враца
razvitie_vratza@abv.bg

Библиотека при читалище "Просвета"
пл. "Гоце Делчев" 1
2900 Гоце Делчев, обл. Благоевград
libgoce@abv.bg

Библиотека при читалище "Светлина"  
9500 Генерал Тошево, обл. Добрич
vlado_nachev@abv.bg

Градска библиотека "Пеньо Пенев"
ул. "Св. Климент Охридски" 7
6400 Димитровград, обл. Хасково
libdg@mail.bg

Библиотека при читалище "Йордан Йовков"
бул. "25 септември" 44
9300 Добрич
antidrug_dh@abv.bg

Библиотека при читалище "Зора"
пл. "Свобода" 1
2600 Дупница, обл. Кюстендил

Библиотека при читалище "Саморазвитие"
7330 Завет, обл. Разград

Библиотека при читалище "Постоянство"  
ул. "Славянска" 1
3600 Лом, обл. Монтана
ic.lom@chitalishte.bg

Библиотека при читалище "Братство"
пл. "Свобода" 7
5200 Павликени, обл. Велико Търново
ic.pavlikeni@chitalishte.bg

Библиотека при читалище "Развитие"
ул. "Димитър Горов" 4
4550 Пещера, обл. Пазарджик

Библиотека при читалище "Св. Св. Кирил и Методий"  
ул. "Отец Паисий" 1
7800 Попово, обл. Търговище
hristova_popovo@abv.bg

Библиотека при читалище "Св. Св. Кирил и Методий"  
4150 Раковски, обл. Пловдив
rakovski_library@abv.bg

Библиотека при читалище "Еленка и Кирил Аврамови"  
5250 Свищов
library@pbc-svishtov.org

Градска библиотека  
5400 Севлиево, обл. Габрово

Библиотека при читалище "Зора"
пл. "Хаджи Димитър" 1
8800 Сливен
zorasliven@slivenbg.net

Библиотека при читалище "Пробуда"
Средец, обл. Бургас
probuda.lib@gmail.com

Библиотека при читалище "Родина"
бул. "Руски" 17
6000 Стара Загора  
lib@rodina-bg.org

Библиотека при читалище "Заря"
пл. Свобода 11
6300 Хасково
zaria@bitex.bg

Библиотека при читалище "Яне Сандански" 
пл. "Димо Хаджидимов" 44
2933 Хаджидимово, обл. Благоевград

Библиотека при читалище "Добри Войников" 
пл. "Възраждане" 4
9700 Шумен
dvojnikovpost@abv.bg

 

Небиблиотечни организации и фирми

Агенция ПУЛСАР ЕООД
office@pulsaragency.com
www.pulsaragency.com

Индекс ООД
index@index2000.bg
www.index2000.bg

PC-TM ООД
pc-tm@cablebg.net
www.pc-tm.com

СофтЛиб ООД
softlib@primasoft.bg
www.softlib.primasoft.bg

 

Етичен кодекс на библиотекарите в България

Copyright © 2000 - 2008 СБИР eXTReMe Tracker
София 1000, пл. "Славейков" 4, ст. 609, тел./факс 02 9870734, e-mail: board@lib.bg или lib@fastbg.net