Експертно-консултантски услуги

Професионалното образование и обучение в областта на БИН и признаване на библиотечна квалификация от получено друго висше образование и преквалификация, придобита в различни форми ПДФ Печат

КОНСУЛТАЦИЯ НА ББИА

относно професионалното образование и обучение в областта на библиотечно-информационните науки
и признаване на библиотечна квалификация от получено друго висше образование и преквалификация,
придобита в различни форми

Във връзка с подписването на Допълнителното споразумение от 08.11.2021 г. към Браншовия колективен трудов договор за Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и регионалните библиотеки от 18 декември 2020 г., което въвежда коефициенти за отделните длъжности, в ББИА бяха получени запитвания относно отделни случаи в различни библиотеки, свързани с професионалното образование и обучение в областта на библиотечно-информационните науки и признаване на библиотечна квалификация от получено друго висше образование и преквалификация, придобита в различни форми. В приложената консултация сме направили опит да припомним някои основни норми, да дадем препоръки и да обобщим съществуващата практика в българските библиотеки към настоящия момент относно професионалния статус на работещите в тях.

        Виж: Приложение

Последна редакция: Петък, 17 декември 2021 г., 10:56
 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева