Експертно-консултантски услуги

Фондация Америка за България
Нормативна база ПДФ Печат

Бързи връзки към закони, наредби, правилници, постановления, решения и проекти на документи, свързани с библиотечното дело. 

Последна редакция: Вторник, 28 август 2018 г., 18:58
 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева