Експертно-консултантски услуги

Полезни документи и публикации
Манифест на ИФЛА/ЮНЕСКО за обществените библиотеки ПДФ Печат

Утвърден през 2022 г.
Публикуван в сп. „ББИА онлайн“, 2022, бр. 4
Прев. от англ. ез. Весела Ангелова, Александра Дипчикова

Пълен текст (.pdf)

 

 
Зурковски, Пол. Приоритети и взаимоотношения в сферата на информационното обслужване ПДФ Печат

Превод от английски: Полина Костова
Преводът е направен от публикацията на доклада в European Conference on Information Literacy (ECIL), October 22-25, 2013, Istanbul, Turkey: Abstracts. Ankara, 2013.

Пълен текст (.pdf)

 
Наръчник по авторско право и сродни проблеми за библиотеките ПДФ Печат

Български превод на Наръчник по авторско право и сродни проблеми за библиотеките, изработен от Консорциума EIFL – Електронна информация за библиотеките.
Практическо ръководство по актуални правни теми, отнасящи се до информационната дейност на библиотеките в бързо развиващата се цифрова реалност. Всяка тема е разгледана накратко в отделна глава; отбелязани са основните аспекти на библиотечните политики и накрая за допълнително четене са предложени линкове към публикувани библиотечни политики и позиции, свързани с обсъждания проблем.

Пълен текст (.pdf)

 
Авторското право в подкрепа на творческите дейности на обществото ПДФ Печат

На 5 май 2010 г. широка европейска коалиция, представяща потребители, автори, библиотеки, технологични компании и гражданското общество,  оповести декларация под надсловАвторското право в подкрепа на творческите дейности на обществото". В нея се призовава европейското авторско право да се адаптира към епохата на Интернет - да се съгласува балансиран режим на авторското право, който благоприятства дигиталното творчество, иновациите, образованието и достъпа до произведения на изкуството и културата - и следователно конкурентоспособността на Европа в дигиталния свят. Декларацията е подписана от над 20 организации, между които: Европейската асоциация на потребителите, Асоциация „Европейски дигитални права", Групата „Отворени права", както и от библиотечните организации ИФЛА, ЕБЛИДА, Електронна информация за библиотеките (eIFL), германската и италианската библиотечна асоциация и др.

Българската библиотечно-информационна асоциация се присъединява към инициативата с убеждението, че единни европейски мерки за изключенията от авторското право ще разширят достъпа до информация за всеки гражданин и ще способстват за усъвършенстване на библиотечните услуги.

Повече информация на сайта на инициативата: https://www.copyright4creativity.eu/bin/view/Main/Declaration.

Продължение...
 
Изключенията и ограниченията на авторското право в библиотеките и архивите ПДФ Печат
Изложение на принципите върху изключенията и ограниченията 
на авторското право в библиотеките и архивите
от
Електронна информация за библиотеките (еIFL)
Международна федерация на библиотечните асоциации и институции (IFLA) 
Съюз Авторско право в библиотеките (LIBRARY COPYRIGHT ALLIANCE) 

Постоянна комисия по въпросите на авторското право и сродните му права към
Световната организация за интелектуална собственост (WIPO)
18-а сесия. Женева, 25-29 май 2009 г.
Продължение...
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 Следваща > Край >>

Страница 1 от 5
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева