Експертно-консултантски услуги

Издания на ИФЛА ПДФ Печат
knigi2.jpg

 

Документи на ИФЛА, посветени на важни проблеми на библиотечната професия, 
становища и заявени позиции на международната организация, 
към които ББИА се присъединава.

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева