Експертно-консултантски услуги

Манифести на ИФЛА
# Заглавие на статията Посещения
1 Парижка декларация за медийната и информационна грамотност в дигиталната епоха 517
2 IFLA. Московска декларация за медийна и информационна грамотност, 2012 631
3 IFLA. Александрийска декларация за информационна грамотност и учене през целия живот, 2005 499
4 Становище на ИФЛА относно библиотеките и развитието 1246
5 Манифест на ИФЛА/ЮНЕСКО за дигиталните библиотеки 764
6 Становище на ИФЛА относно отворения достъп до информация – изясняване на позицията и стратегията 432
7 Манифест на ИФЛА за прозрачността, доброто управление и свободата от корупция 595
8 IFLA: Манифест за библиотечната статистика 461
9 Декларация от Глазгоу за библиотеките, информационните служби и интелектуалната свобода 476
10 Манифест на ИФЛА/ЮНЕСКО за публичните библиотеки 646
11 Манифест на ИФЛА за Интернет 477
 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияБритански съвет в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България