Експертно-консултантски услуги

Манифести на ИФЛА
# Заглавие на статията Посещения
1 Парижка декларация за медийната и информационна грамотност в дигиталната епоха 917
2 IFLA. Московска декларация за медийна и информационна грамотност, 2012 918
3 IFLA. Александрийска декларация за информационна грамотност и учене през целия живот, 2005 864
4 Становище на ИФЛА относно библиотеките и развитието 2143
5 Манифест на ИФЛА/ЮНЕСКО за дигиталните библиотеки 1165
6 Становище на ИФЛА относно отворения достъп до информация – изясняване на позицията и стратегията 760
7 Манифест на ИФЛА за прозрачността, доброто управление и свободата от корупция 925
8 IFLA: Манифест за библиотечната статистика 774
9 Декларация от Глазгоу за библиотеките, информационните служби и интелектуалната свобода 799
10 Манифест на ИФЛА/ЮНЕСКО за публичните библиотеки 1107
11 Манифест на ИФЛА за Интернет 793
 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияБритански съвет в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България