Експертно-консултантски услуги

Манифести на ИФЛА
# Заглавие на статията Посещения
1 Парижка декларация за медийната и информационна грамотност в дигиталната епоха 580
2 IFLA. Московска декларация за медийна и информационна грамотност, 2012 670
3 IFLA. Александрийска декларация за информационна грамотност и учене през целия живот, 2005 545
4 Становище на ИФЛА относно библиотеките и развитието 1431
5 Манифест на ИФЛА/ЮНЕСКО за дигиталните библиотеки 829
6 Становище на ИФЛА относно отворения достъп до информация – изясняване на позицията и стратегията 479
7 Манифест на ИФЛА за прозрачността, доброто управление и свободата от корупция 645
8 IFLA: Манифест за библиотечната статистика 502
9 Декларация от Глазгоу за библиотеките, информационните служби и интелектуалната свобода 530
10 Манифест на ИФЛА/ЮНЕСКО за публичните библиотеки 711
11 Манифест на ИФЛА за Интернет 522
 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияБритански съвет в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България