Експертно-консултантски услуги

Манифести на ИФЛА
# Заглавие на статията Посещения
1 Парижка декларация за медийната и информационна грамотност в дигиталната епоха 804
2 IFLA. Московска декларация за медийна и информационна грамотност, 2012 833
3 IFLA. Александрийска декларация за информационна грамотност и учене през целия живот, 2005 753
4 Становище на ИФЛА относно библиотеките и развитието 1982
5 Манифест на ИФЛА/ЮНЕСКО за дигиталните библиотеки 1056
6 Становище на ИФЛА относно отворения достъп до информация – изясняване на позицията и стратегията 668
7 Манифест на ИФЛА за прозрачността, доброто управление и свободата от корупция 838
8 IFLA: Манифест за библиотечната статистика 690
9 Декларация от Глазгоу за библиотеките, информационните служби и интелектуалната свобода 720
10 Манифест на ИФЛА/ЮНЕСКО за публичните библиотеки 998
11 Манифест на ИФЛА за Интернет 707
 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияБритански съвет в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България