Експертно-консултантски услуги

Манифест на ИФЛА за Интернет ПДФ Печат

Превод от рус. ез. Златка Иванова - зав. отдел “Методичен” в НБИВ - Пловдив 
Пълен текст  

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева