Експертно-консултантски услуги

Манифест на ИФЛА/ЮНЕСКО за публичните библиотеки ПДФ Печат
Утвърден през 1994 г.
Публикуван в сп. Библиотека, № 4, 1995.
Прев. от англ. ез. Зорница Петкова
 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева