Експертно-консултантски услуги

IFLA: Манифест за библиотечната статистика ПДФ Печат
Предлагаме на вниманието ви превод на Манифест за библиотечната статистика, приет от Управителния  съвет на IFLA през април 2010 г. 
ББИА застава зад призива за определяне и адекватно финансиране на централно звено за събиране и обработване на библиотечна статистика, съобразена с  международните изисквания и показатели. Това означава:
1. Българските библиотеки да разполагат със статистически данни,  които се обработват и публикуват ежегодно за всички видове библиотеки (в момента в България това се отнася само за библиотеки с над 200 000 т.); 
2. Статистическите показатели за българските библиотеки да могат да се съпоставят и сравняват с показателите на библиотечните услуги и постижения в целия свят. 

Преводът е публикуван на сайта на IFLA.

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева