Експертно-консултантски услуги

Манифест на ИФЛА за прозрачността, доброто управление и свободата от корупция ПДФ Печат
Международна федерация на библиотечните асоциации и институции (ИФЛА) 
С богатите колекции и информационните услуги, които предлагат, библиотеките са важно средство в борбата на обществото за прозрачност на управлението. Манифестът предлага насоки и програма от 10 стъпки за организиран и ефективен принос на библиотеките в опазването на демократичните ценности и правата на гражданите. 
Манифестът е одобрен от Управителния съвет на ИФЛА на 8 декември 2008 г.
На общото събрание на ББИА на 30 април 2011 г. българската библиотечна колегия се присъедни към призива на международната професионална общност.

Пълен текст (.pdf)

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева