Експертно-консултантски услуги

Становище на ИФЛА относно отворения достъп до информация – изясняване на позицията и стратегията ПДФ Печат

Прието от Управителния съвет на ИФЛА на 18 април 2011 г.
Публикувано в списание "ББИА онлайн", бр. 1, 2011.

Преводът е публикуван на сайта на ИФЛА.

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева