Експертно-консултантски услуги

Манифест на ИФЛА/ЮНЕСКО за дигиталните библиотеки ПДФ Печат

Декември, 2010
Преработено издание, утвърдено от Управителния съвет на ИФЛА.
Ще бъде публикувано в списание "ББИА онлайн", бр. 1(3), 2012.

Преводът е публикуван на сайта на ИФЛА.

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева