Експертно-консултантски услуги

Парижка декларация за медийната и информационна грамотност в дигиталната епоха ПДФ Печат

Приета на  първия европейски форум за медийна и информационна грамотност, 2014, организиран от Global Alliance for Partnerships on Media and Information Literacy (GAPMIL).
Превод от английски: Весела Ангелова

Пълен текст (.pdf)

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева