Експертно-консултантски услуги

Манифест на ИФЛА/ЮНЕСКО за обществените библиотеки ПДФ Печат

Утвърден през 2022 г.
Публикуван в сп. „ББИА онлайн“, 2022, бр. 4
Прев. от англ. ез. Весела Ангелова, Александра Дипчикова

Пълен текст (.pdf)

 

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева