Експертно-консултантски услуги

Манифести на ИФЛА
# Заглавие на статията Посещения
1 Парижка декларация за медийната и информационна грамотност в дигиталната епоха 827
2 IFLA. Московска декларация за медийна и информационна грамотност, 2012 848
3 IFLA. Александрийска декларация за информационна грамотност и учене през целия живот, 2005 780
4 Становище на ИФЛА относно библиотеките и развитието 2007
5 Манифест на ИФЛА/ЮНЕСКО за дигиталните библиотеки 1072
6 Становище на ИФЛА относно отворения достъп до информация – изясняване на позицията и стратегията 687
7 Манифест на ИФЛА за прозрачността, доброто управление и свободата от корупция 853
8 IFLA: Манифест за библиотечната статистика 708
9 Декларация от Глазгоу за библиотеките, информационните служби и интелектуалната свобода 737
10 Манифест на ИФЛА/ЮНЕСКО за публичните библиотеки 1016
11 Манифест на ИФЛА за Интернет 723
 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияБритански съвет в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България