Експертно-консултантски услуги

Насоки на ИФЛА за обществената библиотека, 2011 ПДФ Печат

Насоки на ИФЛА

 

Второ преработено издание
Редактори: Кристи Кунц и Барбара Губин
Първо издание на български език
Българска библиотечно-информационна асоциация, София, 2011
ISBN 978-954-9837-19-3
Книгата е издадена в рамките на проект "Напредък и устойчиво развитие на библиотечния сектор в България" с финансовата подкрепа на фондация "Америка за България".
Пълен текст | PDF (1,20 МB)

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева