Експертно-консултантски услуги

Ключови проблеми в развитието на колекциите от електронни ресурси, 2012 ПДФ Печат

Ръководство за библиотеки
Автори: Шарън Джонсън, Оле Гунар Евенсен, Джулия Гелфанд, Гленда Ламърс, Лин Сайп и Надя Зилпър
ИФЛА - Секция Комплектуване и развитие на колекциите, Хага, 2012
В превод на български език от оригинала: Румелина Василева
Научен и езиков редактор: Таня Тодорова
Първо издание на български език, 2013
ISBN 978-954-2946-72-4
ISBN 978-954-2946-73-1 e-book
Ръководството е преведено и издадено в рамките на изпълнението на научноизследователски проект "Авторскоправна политика на библиотечните и културните институции", Договор № К01/0002, 21.11.2012 г. с ФНИ на МОН, с ръководител доц. д-р Таня Тодорова от Университета по библиотекознание и информационни технологии.
Пълен текст | PDF

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева