Експертно-консултантски услуги

Насоки за библиотечните услуги за лица, лишени от свобода, 2005 ПДФ Печат

Насоките за библиотечни услуги за лица, лишени от свобода, са изработени от Секцията на ИФЛА за библиотечни услуги за лица със специални нужди през 2005 г.

ББИА благодари на Теодора Костадинова за предложения превод на български език.

Пълен текст | PDF

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева