Експертно-консултантски услуги

Ръководство за UNIMARC ПДФ Печат

Преводът в изработен от Александра Дипчикова и Виолета Людсканова по проект на Съюза на библиотечните и информационните работници, подкрепен от Програма "Библиотеки" на Фондация "Отворено общество" - София. 
Пълен текст

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева