Експертно-консултантски услуги

Измерване на качеството в библиотеките. Оценяване на ефективността, 2011 ПДФ Печат
Автори: Розвита Пол, Петер те Бьокхорст
Първо издание на български език
Българска библиотечно-информационна асоциация, София, 2011
ISBN 978-954-9837-20-9
Книгата е издадена в рамките на проект "Напредък и устойчиво развитие на библиотечния сектор в България" с финансовата подкрепа на фондация "Америка за България".
Пълен текст | PDF (755 КB)
 
 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева