Експертно-консултантски услуги

ISBD Международен стандарт за библиографско описание: Консолидирано издание, 2012 ПДФ Печат
ISBD Международен стандарт за библиографско описание: Консолидирано издание
Първо издание на български език
Българска библиотечно-информационна асоциация, София, 2012
ISBN 978-954-9837-22-3
Книгата е издадена в рамките на проект "Напредък и устойчиво развитие на библиотечния сектор в България" с финансовата подкрепа на фондация "Америка за България".
Пълен текст | PDF (2,74 МB)
 
 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева