ISBD Международен стандарт за библиографско описание: Консолидирано издание, 2012 Печат
ISBD Международен стандарт за библиографско описание: Консолидирано издание
Първо издание на български език
Българска библиотечно-информационна асоциация, София, 2012
ISBN 978-954-9837-22-3
Книгата е издадена в рамките на проект "Напредък и устойчиво развитие на библиотечния сектор в България" с финансовата подкрепа на фондация "Америка за България".
Пълен текст | PDF (2,74 МB)