Експертно-консултантски услуги

Функционални изисквания към библиографските записи: Концептуален модел, 2009 ПДФ Печат

Окончателен доклад на Изследователската група на ИФЛА за Функционални изисквания към библиографските записи
Одобрен от Постоянната комисия на Секцията по каталогизация на ИФЛА, септември 1997 г.
С допълнения и корекции към февруари 2009 г.
Оригинален текст на сайта на ИФЛА 

Пълен текст на български език (.pdf)
Превод на български: Виолета Людсканова
Редактор на превода: Александра Дипчикова

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева