Експертно-консултантски услуги

Функционални изисквания към нормативните данни: Концептуален модел, 2009 ПДФ Печат

Окончателен доклад на Изследователската група на ИФЛА за функционални изисквания и номериране на контролните записи (FRANAR)
Одобрен от Постоянните комисии на Секцията по каталогизация и Секцията по класификация и предметизация на ИФЛА
март 2009 г.

Пълен текст на български език (.pdf)
Превод на български: Силвия Филипова
Редактор на превода: Александра Дипчикова

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева