Правила за безопасно ползване на Интернет: Ръководство за родители Печат
Правилата са разработени от Канадската библиотечна асоциация
Превод от рус. ез. Златка Иванова - зав. отдел “Методичен” в НБИВ - Пловдив 
Пълен текст