Експертно-консултантски услуги

Фондация Америка за България
Ръководство за библиотечния застъпник ПДФ Печат
Американска библиотечна асоциация
2-ро преработено издание, 2000
Прев. от англ. ез. Анна Попова
 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева