Експертно-консултантски услуги

Фондация Америка за България
Модели на поддържане на училищните библиотеки ПДФ Печат
(сп. Библиотека. Изследвания и практика, специален брой от година 29, (2005), кн. 1, 2005, изд. Заур, Мюнхен)
Разработено от експертна група ,,Библиотека и училище” на Немския библиотечен съюз
Преведено с любезното разрешение на редактора Клаус Дам, по поръчение на Гьоте институт - България
Прев. от нем. ез. Явор Звънчаров
 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева