Експертно-консултантски услуги

Фондация Америка за България
Наръчник по авторско право и сродни проблеми за библиотеките ПДФ Печат

Български превод на Наръчник по авторско право и сродни проблеми за библиотеките, изработен от Консорциума EIFL – Електронна информация за библиотеките.
Практическо ръководство по актуални правни теми, отнасящи се до информационната дейност на библиотеките в бързо развиващата се цифрова реалност. Всяка тема е разгледана накратко в отделна глава; отбелязани са основните аспекти на библиотечните политики и накрая за допълнително четене са предложени линкове към публикувани библиотечни политики и позиции, свързани с обсъждания проблем.

Пълен текст (.pdf)

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева