Експертно-консултантски услуги

Фондация Америка за България
Зурковски, Пол. Приоритети и взаимоотношения в сферата на информационното обслужване ПДФ Печат

Превод от английски: Полина Костова
Преводът е направен от публикацията на доклада в European Conference on Information Literacy (ECIL), October 22-25, 2013, Istanbul, Turkey: Abstracts. Ankara, 2013.

Пълен текст (.pdf)

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева