Експертно-консултантски услуги

Кодекс на специализираната библиотечна услуга Междубиблиотечно заемане, 2011 ПДФ Печат
Кодексът предлага стандартни процедури и препоръки за извършване на услугата Междубиблиотечно заемане (МЗ) за всички видове библиотеки в България. Целта му е да улеснява и подпомага междубиблиотечното заемане като част от споделянето на ресурси между библиотеките в България и целия свят.
Създаден е по решение на колегията, взела участие в Националната кръгла маса по Междубиблиотечно заемане (14 - 15 окт. 2010 г., Велико Търново), и е подготвен от Работна група в състав:
Анна Попова, Изпълнително бюро на ББИА
Даниела Канева, Регионална библиотека "Пенчо Славейков" – Варна
Доборомира Николова, Национална библиотека "Св. Св. Кирил и Методий"
Силва Василева, Регионална библиотека "Любен Каравелов" – Русе
Радостина Тодорова, Библиотека при Нов български университет
Руско Русков, Градска библиотека – Свищов

Пълен текст (PDF, 457 MB) 
Декларация за присъединяване към
КОДЕКС НА СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА БИБЛИОТЕЧНА УСЛУГА МЕЖДУБИБЛИОТЕЧНО ЗАЕМАНЕ
(.doc)

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева