Информацията в тази интернет страница е подбрана, обработена и/или написана от членовете на Управителния съвет на Българската библиотечно-информационна асоциация.

Връзките към други страници в интернет са създадени единствено за удобство на потребителите на сайта.

Страницата се поддържа от Надежда Груева и Антоанета Димитрова.
Препоръки и идеи изпращайте на e-mail: ngrueva@rodina-bg.org.
Предложенията за публикуване на интернет страницата се приемат на заседание на УС на ББИА.