ТЕМАТИЧНИ   УКАЗАТЕЛИ, ПОРТАЛИ  И  ВИРТУАЛНИ БИБЛИОТЕКИ

Същност и видове. Рaзглеждане на йерархични менюта

Тематичните  указатели са колекции от хипервръзки към Интернет ресурси, изготвени от информационни специалисти, които ги подбират и организират в предметни (тематични) категории. Те използват определени критерии за селекция, които са различни за различните указатели.
При разглеждането на основното меню на указателите трябва да се има предвид, че всеки указател използва различна схема на класификация на науките и сферите от живота. Така напр. в “Argus Clearinghouse”   ще откриете “околна среда” (environment) като самостоятелна тема в основното меню, докато в  Librarians’ Index to the Internet   “околна среда” (environment) e  подтема на SCIENCE 
(
природо-математически науки). В други указатели същата тема може да се появи в “Обществени науки” (Social Sciences), ако надделяват информациоони ресурси за влиянието на човека върху околната среда.Спомнете си шегата : “Интернет е като една библиотека с хиляди каталози, никой от които не съдържа всички книги. Тези хиляди каталози класифицират книгите в различни категории, а книгите продължават да се местят всяка нощ.”  Тези каталози са тематичните указатели – класифицират ресурсите по различни схеми, и съвсем не съдържат всички “книги”, защото са строго селективни.
Наричат се тематични, защото са подредени по теми и подтеми в йерархичен порядък
- от най-общата тема към нейните разклонения, или от общото понятие към частното.

Да започнем с българския тематичен указател БЪЛГАРИЯ ОНЛАЙН: www.online.bg
Най-общите категории са:

 

 

    Бизнес и финанси
    Отрасли и фирми
    Изкуство и култура
    Интернет и    компютри

Новини и медии
Образование и наука
Пътуване и туризъм
Организации

Развлечение и хоби
Региони
Спорт

Справки

Всяка една от тези общи категории се подразделя на подкатегории. Например. Бизнес и Финанси има следните подтеми:

Подкатегории:

 

Отраслови асоциации
Бизнес указатели
Бизнес Информация
Стокови борси
Панаири и изложения

Фондова борса
Пазарна информация
Приватизация
Малък бизнес
Държавно регулиране

Данъци
Електронна търговия

УПРАЖНЕНИЕ: Проследете какви източници на информация се предоставят в подкатегорията ПРИВАТИЗАЦИЯ.

УПРАЖНЕНИЕ: Открийте електронните издания на български вестници и списания.
(От НОВИНИ и МЕДИИ – ТЪРСЕНЕ В НОВИНИТЕ – БЪРЗИ ВРЪЗКИ). Тези бързи връзки представляват хипервръзки към почти всички наши издания, които имат и електронен вариант в Уеб.  Да разгледаме елект
ронния вариант на в. СЕГА. Разгледайте текущия брой, а след това намерете статии от 24 ноември 2001 година.
УПРАЖНЕНИЕ: демонстрация на търсене в новините (избери опцията “подробно търсене” - само за регистрирани читатели): http://www.online.bg/ASP/news2.asp

Регистрираните потребители имат достъп до търсене на публикациите в около 66 електронни медии за последните 365 дни. Как да се регистрираме ? Примерно търсене: Посещението на Джеймс Пардю в Благоевград. Задаваме следното търсене “Пардю AND Благоевград”.

УПРАЖНЕНИЕ: Какви справочни услуги да очакваме от България Онлайн: Да открием СПРАВОЧНИЦИ в рубриката ПОЛЕЗНО. Появяват се следните подкатегории:

Подкатегории:

 

Указатели на фирмите
Терефонни указатели
Разписания
Прогнози за времето
Статистика

Свободни работни места
Болници и аптеки
Речници, енциклопедии, справочници ...

Запознайте се подробно с видовете речници и енциклопедии.
УПРАЖНЕНИЕ: В рубриката ВАЖНО, освен реклами и жълти страници, откриваме КОЙ КОЙ Е. Това е справочник с биографии на български политици. Данните за отделните политици за подредени в азбучен ред. Открийте биографичната справка за д-р Петър Дертлиев.
Ако знаем точното име на “Информационен център на съвета на Европа”, ще го намерим чрез търсачката
GOOGLE www.google.com, но ако се колебаем, единственото решение е да го потърсим в тематичен указател.  

УПРАЖНЕНИЕ: Открийте организации и агенции, свързани с присъединяването ни към Европейския съюз.
УПРАЖНЕНИЕ
: Легия “Раковски” има ли сайт в Интернет? А “Изпълнителна агенция “Военни клубове и информация”
Потърсете в България Онлайн, и ако не намерите, послужете си с други указатели:
Dir. bg ( www.dir.bg) или Search.bg (www.search.bg)

УПРАЖНЕНИЕ

1. Открийте сайта на френското посолство в София чрез Dir.bg (организации - международни)
2. Можем ли отново да открием сайта на националния статистически институт, този път като ползваме указателя
Dir.bg?
Начините за търсене при указателите са два: (1) разглеждане на йерархичното меню чрез придвижване от общото понятие към по-частното. (2) търсене по ключови думи в предоставената кутийка за търсене. Забележете кутийката за въвеждане на търсене, разположена под логото на Dir.bg. Предоставят се няколко възможности:  да търсим интересуващото ни понятие в 1.   заглавието и анотацията (ОПИСАНИЕ) на регистрирания в Dir.bg сайт, 2. в URL -  адреса ( www.trud.bg , www.svobodnaevropa.bg ), или 3. в e-mail адреса ( utro@bnt.bg, vijtekoi@bnt.bg, news@bnt.bg) 4. в базата-данни на търсачката GOOGLE – www.google.com.

Разликата между това търсенe и търсещите машини е, че търсещият механизъм на указателите извиква само думи от заглавието, URL , анотацията или резюмето само на тези уеб сайтове, които са  включени в  указателя Dir.bg. Така че този търсещ механизъм не търси нито в пълен текст, нито в цялото киберпространство.

УПРАЖНЕНИЕ:
А/ Въведете в кутийката “стани богат”, за да откриете сайта на известното ТВ предаване. Нека потърсим двете думи в ОПИСАНИЕ.
Б/ Когато търсим в адреса (
URL), ние искаме понятието да се среща в име на файл или име на хост (компютър-домакин). Въведете “trud”   на латиница (всички адреси в Интернет са на латиница) и чукнете с мишката върху URL.
Получаваме: http://www.geocities.com/truden/ - сайт с име на файл “труден”;  http://www.trudipravo.bg/ - име на хост-компютъра на  Издателски комплекс “Труд и право”; http://www.trud97.dir.bg/ - име на хост-компютъра на  мебелна фирма.
В/ по
e-mail   адреса можете да откриете къде работи дадено лице. Моят адрес е: anip@aubg.bg. Представете си, че не знаете какво е aubg. Въвеждате това име и маркирате ”е- mail”. Първите два резултата – Журналистическата библиотека на АУБГ и сайта на СБИР съдържат e-mail адреси с aubg. От преглеждането на сайта вие разбирате, че това е сървърът на Американския университет.  

НАЦИД е български национален център за информация и документация 
http://guide.nacid.nat.bg/guidemain.htm. Основното меню на неговия тематичен 
указател се състои от 15 теми основни области от обществено-икономическия
живот на страната, съгласно действащия Национален класификатор.  
(Вижте лявата колонка на страницата на НАЦИД). За пример нека изберем  
тема 14 – Законодателство. 
Получаваме сайтове, подредени в следните подтеми: Информационни ресурси,
Закони, Юридически кантори, фирми.
Указателят е снабден с търсещ механизъм – виж кутийката с команда “търси”. 

Този механизъм търси ключови думи само в заглавието  
и анотацията на документа, но не и в пълния текст.

Гражданско общество

Далекосъобщения

Европейска интеграция

Здравеопазване и социална дейност

Икономика и финанси

Екология

Култура, изкуство, спорт и медии

Наука и образование

Отбрана и сигурност

Промишленост

Селско стопанство

Търговия и туризъм

Строителство

Законодателство

Транспорт


Информационни ресурси  


И т.н.

Закони  


 

 

УПРАЖНЕНИЕ: За да изчерпим темата за евроинтеграцията, нека видим какво предлага указателя на 
НАЦИД. Темата е обособена самостоятелно. Проследете ресурсите, които се предлагат и отбележете 
разликите с другите указатели. 
Изчерпателното търсене по определена тема предполага работа с няколко указателя, 
тъй като нито един не изброява всички ресурси. 
В литературата на английски хилядите указатели на Интернте ресурси се разделят най-общо 
на два вида и те са в зависимост от предназначението и потребителската им аудитория. Това 
са академичните и комерсиалните указатели. 
Ще разгледаме по няколко примера от двата вида.  

Академични и указатели:

1.     AllLearn : Онлайн партньорство между Оксфордския, Станфордския и Йейлския  университет.
Информационни ресурси от уеб сайтовете на тези водещи университети, рецензирани и препоръчани от университетски експерти.  Целта на указателя е да посреща информациооните потребности на бившите възпитаници на тези университети в тяхното продължаващо обучение чрез дистанционни курсове : http:// www. allianceforlifelonglearning. org/ er/ directories. cgi           
  

2.      BUBL link . Каталог на подбрани Интернет ресурси от всички академични области на   знанието и класифицирани по Дюи. Национална информационна услуга, предназначена за   висшето образование във Великобритания. Поддържа се от унивеситета Стратклайд. Търсенето може да се извърши по предметна рубрика, по класификационен индекс, по тип публикация   http://bubl.ac.uk/link/

3.    Librarian’s Index to the Internet: http://lii.org . Указател на Интернет, изготвен от библиотекари. Информационните материали се локализират чрез разглеждане на йерархичното меню или чрез задаване на търсене в предоставената форма. Могат да се използват Булеви оператори.

4.     ГАЙД ИНДЕКС на НАЦИД
 – Българският академичен указател. 
http://guide.nacid.nat.bg/guidemain.htm
      УПРАЖНЕНИЕ: Британският указател BUBL http://bubl.ac.uk/link/lan.html
предлага търсене и по класификационната схема на Дюи. Разгледайте 300 – Социални науки.
Ако не можем да преведем текста на английски, като библиотекари ние можем да  
преведем класификационния индекс. Направете търсене по страни (countries) и открийте какви
ресурси за България препоръчва BUBL Link. 

Комерсиални указатели

Комерсиалните указатели са създадени, за да донасят печалба и да са в услуга на широката публика. Това са тематични указатели, които предлагат и редица допълнителни услуги като: онлайн пазаруване, безплатна електронна поща, реклами, новини. Темите, по които препоръчват Интернет ресурси, са свързани преди всичко с развлечения: хобита, туризъм, спорт.
Най-популярният комерсиален указател
Yahoo съвсем не е най-качественият указател на Интернет ресурси. Авторите на сайтове сами ги изпращат на Yahoo, след което биват добавени от  персонала на Yahoo без особена селекция и филтриране . Често Yahoo погрешно се смята за търсеща машина. Имайте предвид, че неговият търсещ механизъм търси само в заглавията, URL и анотациите на ресурсите, включени в неговия указател.

Популярни комерсиални портали:

  1. About.com http://home.about.com/index.htm
  2. Alba36.com многоезичен указател на хиляди сайтове, подредени в 36 категории http://www.alba36.com/
  3. Go.com    http://www.go.com/
  4. Magelan    http://magellan.excite.com/

   5.   Open Directory Project    http://dmoz.org/

   6.   Yahoo.com http://www.yahoo.com

   7.  Българският комерсиален указател е Dir.bg http://www.dir.bg

Пълен списък на указателите, виртуалните библиотеки и комерсиалните портали ще намерите на:

Internet Subject Directories : http://www.albany.edu/library/internet/subject.html

Други разновидности на тематичните указатели са така наречените “отраслови портали” и “виртуални библиотеки”

Отраслови портали

1/ LEX.bg – българският правен портал http://www.lex.bg  

УПРАЖНЕНИЕ :  а/ Открийте пълния текст на закона  за юридическите лица с нестопанска цел

Б/ Какви нови книги по право са издадени през 2002-2003 година

2/ ECON.bg – българският икономически портал http://www.econ.bg . Поддържа се от Центъра за икономическо развитие. Обърнете внимание на нагледността на основните теми и подтемите.

УПРАЖНЕНИЕ :  а/ открийте материали за чуждестранните инвестиции в България

Б/ карти на градове – Дупница (от Справочник)

В/ в колко часа пристига самолета от Лондон– разписание на летище София

3/ Портал на българските читалища: http://www.chitalishte.bg/

4/ Литературна мрежа Литернет: http://liternet.bg/: екипът, художествена литература, критика, уеб книжарници, тест център.

5/ Портал “Официални страници на българските институции” http://www.portal.government.bg . Поддържа се от Дирекция "Информационни технологии и комуникации" на Министерския съвет.

Открийте страници на институции, свързани с евроинтеграцията.

6/ Български портал за развитие: www.bulgaria-gateway.org
  Българският портал за развитие е част от амбициозен проект на Световната банка за изграждане
  на глобална мрежа от портални сайтове за развитие в Интернет

Когато ползвате информация от Интернет, проверявайте кой поддържа страницата и  кой е отговорен за публикацията. Доверявайте се само на авторитетни източници на информация.

Виртуални библиотеки:

Предлагат селектирани, отлични източници на информация, препоръчани от експерти в съответната област. Различават се от обикновените указатели по това, че съдържат много по-малко ресурси, поради по-високата степен на селективност. Ресурсите, които предлагат на вниманието ни, са предимно (1) пътеводители към ценни колекции; (2) справочни издания; (3) специализирани бази-данни - речници, енциклопедии, фирмена информация, библиотечни каталози.

1.   Argus Clearinghouseосигурява централизиран достъп до тематични пътеводители, които идентифицират, описват и оценяват Интернет ресурси . Указател на указатели в Интернет. http://www.clearinghouse.net
2. Infomine.   Колекция от източници на научна информация в Интернет. Анотирани и подбрани от библиотекари адреси на над 10000 научни и образователни ресурси в Интернет. Поддържа се от Университета Риверсайд - Калифорния) http://lib-www.ucr.edu
3. Internet Public Library :  Виртуален аналог на традиционна библиотека, поддържан от факултета по информационни науки на университета в Мичиган. http://www.ipl.org
4. PINAKES :  A Subject Launchpad: http://www.hw.ac.uk/libWWW/irn/pinakes/pinakes.html Hosted by Heriot-Watt University, Edinburgh, Scotland.

5.   Българска Виртуална библиотека: http://www.slovo.orbitel.bg/

 

УПРАЖНЕНИЕ :  а/ Демонстрация на ИПЛ – Internet Public Library – виртуален аналог на общодостъпна библиотека www.ipl.org

B/ Демонстрация на Българска виртуална библиотека : http://www.slovo.orbitel.bg/
Открийте творби на Стоян Михайловски.

 


Българска Виртуална Библиотека

 ново

автори

търсене

форум

връзки

download

новини

за нас

пишете ни

Този сайт още не е напълно готов. По-голямата част от Словото все още се намира на адрес slovo.orbitel.bg

 

Виртуална библиотека Словото си е поставила за цел да публикува в Интернет всички значими произведения на българската литература.

Страниците се обновяват ежедневно , до пълното представяне на всички повече и ли по-малко стойностни автори и произведения, за което разчитаме и на вашата помощ. Освен класически текстове, тук може да публикувате абсолютно безплатно и свои собствени творби!

Пишете ни: slovoto@slovo.bg

 За децата

 

Литературна критика

 

Философия

 

Езикознание

 

Всяка библиотека би могла да “присвои” подобни колекции от информация, като просто осигури хипервръзка към тях от собствената си Уеб страница. Това явление е наречено “творческо заемане” (“ creative borrowing”) и илюстрира духа на алтруизъм, който владее в мрежата по отношение на свободното споделяне и заемане на вече готови информационни продукти.

Търсещи машини или указатели?

Много хора използват едновременно търсачки и указатели,  но не всеки разбира в кои случаи да ги използва. Уменията за изчерпателно и интелигентно търсене включват подробни познания за двата  вида търсене на информация и ориентиране кога е най-добре да се използва търсачка и кога – указател. 

КОГА ДА ИЗПОЛЗВАМЕ УКАЗАТЕЛ?

КОГА ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ТЪРСЕЩИ МАШИНИ?

Темата ви е по-обща и широка

Търсите специфични и конкретни понятия

Желаете списък от информация по Вашата тема (библиография)

Търсите конкретна организация, компания, име

Искате да избегнете разглеждане на дълги списъци от стотици  документи по една тема

Искате да “претърсите” пълния текст на милиони документи за думите, които Ви интересуват

Когато желаете да ползвате сайтове по Вашата тема, препоръчани от експерти по същата тема

Когато търсите по вид файл: картинен, звуков, текстов, по език, или по организацията, която публикува.

ПРИМЕРИ

Започни с указател, когато търсиш:

Започни с търсачка, когато търсиш:

Втора световна война

Планът “Маршал”

Изследвания на космоса

Пътеводител на МАРС

Английска литература

Чарлс Дикенс

Списък на на четиригодишни колежи в щата Тексас

Конкретен доклад, написан от професор по антропология от университета в Тексас.

Списък на сайтове по алтернативна медицина

Лекарство, предписано от твоя доктор

Дискусии върху класическото литературно наследство

Конкретен пасаж или фраза от класическо литературно произведение

 УПРАЖНЕНИЕ: най-често задавани въпроси в библиотеката на читалище “Зора”.


Обратно към съдържанието