СЪЮЗ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ И
ИНФОРМАЦИОННИТЕ РАБОТНИЦИ
В БЪЛГАРИЯ
За нас
   Устав  
   Управителен съвет
 Структура  
    Дейности

Конгреси
Конференции
Семинари
Национални кампании
Законодателни инициативи
Проекти и програми
Дискусионни групиПубликации

Бюлетини
Сборници
Стандарти
Международни организации
Календар 2009
За нас


ЦПОБ

Организация и управление
Учебни програми
Отчети и отзивиБързи връзки

Български библиотеки
Български интернет каталози
Нормативни актове
Стандарти
Библиотечни организации
Професионални колекции
Open Access
Дигитални колекции
Библиотечно образование
Евроинтеграция
Навигиране и публикуване в интернет
Информационна компетентност


 


Център за продължаващо образование на библиотекари
Учебни програми
Учебни програми по модули


модул А: ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

модул Б: ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

модул В: ИНТЕРНЕТ И БИБЛИОТЕКИТЕ. БАЗИ ДАННИ

модул Г: ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ РЕСУРСИ И АВТОМАТИЗАЦИЯ

модул Д: СТАНДАРТИ В СЪВРЕМЕННАТА БИБЛИОТЕКА

модул Е: ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА БИБЛИОТЕКАТА

модул Ж: СОЦИОЛОГИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В БИБЛИОТЕКИТЕ

 

В учебната зала на ЦПОБ


Помощни материали

Етичен кодекс на библиотекарите в България

 

Copyright © 2000 - 2008 СБИР eXTReMe Tracker
София 1000, пл. "Славейков" 4, ст. 609, тел./факс 02 9870734, e-mail: board@lib.bg или lib@fastbg.net