СЪЮЗ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ И
ИНФОРМАЦИОННИТЕ РАБОТНИЦИ
В БЪЛГАРИЯ
За нас
   Устав  
   Управителен съвет
 Структура  
    Дейности

Конгреси
Конференции
Семинари
Национални кампании
Законодателни инициативи
Проекти и програми
Дискусионни групиПубликации

Бюлетини
Сборници
Стандарти
Международни организации
Календар 2009
За нас


ЦПОБ

Организация и управление
Учебни програми
Отчети и отзивиБързи връзки

Български библиотеки
Български интернет каталози
Нормативни актове
Стандарти
Библиотечни организации
Професионални колекции
Open Access
Дигитални колекции
Библиотечно образование
Евроинтеграция
Навигиране и публикуване в интернет
Информационна компетентност


 


Дискусионни групи

Първи български кореспондентски списък (listserv) по въпросите на българските библиотеки

bla_eng@libvar.bg - за дискусията на английски език
bla_bul@libvar.bg - за дискусията на български език

Присъединете се, като изпратите съобщение до subscribe@libvar.bg
със Subject: един от горепосочените адреси

Повече подробности на: http://www.libvar.bg/forums/

Благодарим на колегите от Регионална библиотека "Пенчо Славейков"- Варна
за предоставената възможност!

 

E-mail дискусионна група по каталогизиране в MARC 21 формат

Колегите каталогизатори от БАН, Технически университет и Нов български университет сформираха e-mail дискусионна група по каталогизиране в MARC 21 формат.

Благодарение на възможността да общуват всички едновреммено в мрежата, те ежедневно обсъждат конкретни записи и колективно вземат решения. Така постепенно изграждат методология за използване на MARC 21. Положено е едно добро начало за създаване на бази данни, които ще обменят записи помежду си.

MARC 21 е най-новата американска версия на международния формат за обмен на машинночитаеми записи. Тя е заложена в интегрираните библиотечни системи ALEPH-500 и Q-Series, въведени в гореспоменатите библиотеки.

Колегите, които са запознати със структурата на MARC 21 и се интересуват от конкретното му приложение, могат да се присъединят, като изпратят съобщение до: bgmarc@cl.bas.bg


Открити дискусии

2002

MARC - формат за машинночитаеми библиографски записи

UNIMARC, MARC 21 или двата съвместно?

 

 

Copyright © 2000 - 2008 СБИР eXTReMe Tracker
София 1000, пл. "Славейков" 4, ст. 609, тел./факс 02 9870734, e-mail: board@lib.bg или lib@fastbg.net