Фондация Америка за България
Статут на годишните награди Печат

С т а т у т
на Годишните награди на ББИА
 

1. Наградите се учредяват от УС на ББИА.

   1.1. Наградите се учредяват през 2010 г. във връзка с 20-годишния юбилей на ББИА.
   1.2. Наградите се присъждат ежегодно.  

          1.2.1. Наградите: 

          БИБЛИОТЕКА НА ГОДИНАТА
          БИБЛИОТЕКАР НА ГОДИНАТА  
          МЛАД БИБЛИОТЕКАР НА ГОДИНАТА 
          ПОДКРЕПА ЗА БИБЛИОТЕКИТЕ

се връчват за постижения през предходната година.

   1.3. Наградата се състои от почетен плакет и награден фонд, който се определя от УС на ББИА за всяка година.    

2. Наградите се присъждат на конкурсен принцип за:

 • Високи постижения в реализацията на мисията на библиотеките и принос за издигането на авторитета им:
  • внедряване на иновативни услуги за ползвателите, повишили значимостта и видимостта на библиотеката в обществото;
  • реализация на проекти с висока обществена и професионална значимост;
  • дейности, допринесли за издигането на международния авторитет на българските  библиотеки и библиотекари.
 • Научно-изследователски постижения в областта на библиотечно-информационните науки и новаторство в процеса на образование и обучение на библиотечни и информационни специалисти.
 • Принос за развитието и реализацията на политиките в библиотечния сектор.
 • Принос в изграждането на положителна визия на библиотеките и по-силното им присъствие в  медиите и местната общност.
 • Принос в развитието на ББИА и повишаването на авторитета на организацията.

3. Предложения на кандидати

   3.1. Предложения за годишните награди на Българската библиотечно-информационна асоциация могат да се правят от:

 • дирекционни съвети на библиотеките;
 • читалищни настоятелства;
 • училищни ръководства;
 • ръководства на университети, висши училища и академични организации;
 • секции към ББИА;
 • членове на ББИА;
 • обществени, професионални и неправителствени организации;
 • представители на местните власти.

      3.1.1. Предложения не могат да се дават:

 • от дирекционния съвет за награждаване на ръководената от него библиотека;
 • от личности за тяхното собствено награждаване;
 • при наличие на конфликт на интереси.

   3.2. За всяко предложение се попълва формуляр по образец, придружен с приложения в подкрепа на кандидатурата.
   3.3. Обявата за конкурса се публикува на сайта на ББИА, в е-бюлетина на ББИА и в други медии.
   3.4. Награди:

   БИБЛИОТЕКА НА ГОДИНАТА – 1 награда
   БИБЛИОТЕКАР НА ГОДИНАТА – 1 награда
   МЛАД БИБЛИОТЕКАР НА ГОДИНАТА – 1 награда
   ПОДКРЕПА ЗА БИБЛИОТЕКИТЕ – 1 награда
   ГРАМОТА за номинация в годишните награди

4. Връчване на наградите

   4.1. Наградите БИБЛИОТЕКА НА ГОДИНАТА; БИБЛИОТЕКАР НА ГОДИНАТА; МЛАД БИБЛИОТЕКАР НА ГОДИНАТА И ПОДКРЕПА ЗА БИБЛИОТЕКИТЕ  се връчват по повод 11 май – професионалния празник на библиотечните и информационни специалисти.
   4.2. Наградите се определят по правилата на Процедурата по излъчване на победителите в годишните библиотечни награди на ББИА, одобрена от УС.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Документи за кандидатстване:

     ГОДИШНА НАГРАДА „БИБЛИОТЕКА НА ГОДИНАТА”
     Формуляр за подаване на предложение (.doc)
      ГОДИШНИ НАГРАДИ „БИБЛИОТЕКАР НА ГОДИНАТА” И „МЛАД БИБЛИОТЕКАР НА ГОДИНАТА” 
     Формуляр за подаване на предложение (.doc)
     ГОДИШНА НАГРАДА „ПОДКРЕПА ЗА БИБЛИОТЕКИТЕ”
     Формуляр за подаване на предложение (.doc)
 
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияЕвропейско бюро на библиотечните, информационните и документационните асоциации Фондация Глобални библиотеки - БългарияМемориален фонд Снежана Янева
facebook          
Copyright © 2000 – 2024 Българска библиотечно-информационна асоциация
София 1000, ул. „Христо Белчев“ 2, ет. 5, офис 16; тел. 0885311836; имейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.