Фондация Америка за България

Електронен бюлетин Актуален брой                                                                           
АРХИВ

библиотечен софтуер

Месечен е-бюлетин

Актуални новини и предстоящи прояви
Начало

консултантски услугиВ помощ на библиотеките

Експертно-консултантски услуги с помощта на специалисти. Инструкции, насоки и примерни правила за всички видове библиотеки.

професионално образование и квалификацияПрофесионално образование и квалификация

Предложения за продължаващо образование и придобиване на ІІІ степен на квалификация по професията Библиотекар.

Издателска дейностИздателска дейност

Информация за печатните издания на ББИА и пълните текстове на документи и професионални издания в електронен формат.

Общо събрание 2024
logobbia.jpg
Управителният съвет на Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА) на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 18 от Устава на ББИА и въз основа на решение на УС на ББИА от 06.02.2024 г. свиква редовно Общо годишно отчетно-изборно събрание, което ще се проведе на 26 март 2024 г. от 9.00 часа в салона на НЧ „Цар Борис III – 1928“, София 1202, ул. „Клокотница“ №29, при следния дневен ред:
1. Доклад на мандатната комисия за легитимността на Общото събрание.
2. Приемане на отчетен доклад на Управителния съвет за дейността и годишен финансов отчет на ББИА за 2023 г. 
3. Приемане на Програма за дейността и на бюджета на ББИА за 2024 г.
4. Избор на нов Управителeн съвет.
5. Разни.
При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред. Поканват се да присъстват всички индивидуални членове и членовете – юридически лица на ББИА, издължили членския си внос за 2023 г. до 31.12.2023 г. Членовете – юридически лица се представляват от ръководителя или от упълномощено от него лице, което има право на един глас. 
Моля да изпращате номинации за членове на УС и председател, придружени с препоръки за номинираните колеги, в срок до 8 март 2024 г. на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.
Заявки за участие в Общото събрание (на индивидуалните членове и членовете – юридически лица) се изпращат до 22 март 2024 г. на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.
Пълен текст...
 
Напусна ни Татяна Янакиева
t_ianakieva_2024.jpg

С дълбока скръб съобщаваме, че на 2 февруари 2024 г. ни напусна доц. д-р Татяна Янакиева, дългогодишен преподавател и ръководител на Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“ във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Татяна Ганева Янакиева е родена на 11.01.1944 г. в гр. Добрич. Завършва българска филология в СУ „Св. Климент Охридски” с втора специалност библиотекознание и библиография (1966). Защитава дисертация на тема „Българската литературоведска библиография до Втората световна война” (1977 г.) и получава научна степен „доктор”. Специализира библиография в Московския държавен институт по култура (1990 г.).

Работи като ръководител на Отдел „Справочно-информационен” в Окръжна библиотека в Добрич (1966 – 1968 г.) и като специалист в Справочно-информационния отдел на Централна библиотека на БАН (1972 – 1973 г.). От 1974 г. е асистент в Софийския университет, където първоначално преподава в двете специализации „Библиотекознание и библиография“ и „Научна информация и документация“. Последователно става старши асистент (1977 – 1980), главен асистент (1980 – 1989 г.), а през 1989 г. е избрана за доцент. В периода 2004 – 2008 г. доц. Татяна Янакиева е ръководител на катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“. За своята дългогодишна преподавателска и изследователска дейност на 20 май 2010 г. е удостоена с почетен знак „Св. Климент Охридски” със синя лента.

Доц. Татяна Янакиева е един от учредителите през 1990 г. на професионалната библиотечна организация СБИР, чиито правоприемник днес е Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА). Тя е пръв негов председател като заема длъжността в продължение на два мандата (1990 – 1992 г., 1992 – 1994 г.).

Доц. Татяна Янакиева е обичан колега, преподавател и приятел. Множество са нейните колеги, дипломанти, студенти, които помнят напътствията, съветите и подкрепата в начинанията. Тя е визионер, неуморно отдаден на каузата на библиотеките, библиотечното образование и професия, оставила трайна следа в тяхното развитие.

Поклон пред паметта ѝ! Опелото ще се състои на 4 февруари 2024 г. от 14.00 ч. в църквата „Св. София“.

 
Нов размер на годишния членски внос от 2024 г.
logobbia_m.jpg
Уважаеми колеги,
на Общото годишно отчетно събрание на ББИА, което се проведе на 24 март 2023 г. в София, беше обсъдено, гласувано и прието решение за повишаване на размера на годишния членския внос от 1 януари 2024 г., както следва:
Индивидуален членски внос: за работещи – 24 лв.; за пенсионери – 6 лв.
Членски внос за юридически лица според числеността на персонала:
  • от 1 до 3 души – 40 лв.
  • от 4 до 10 души – 80 лв.
  • от 11 до 20 души – 100 лв.
  • от 21 до 50 души – 150 лв.
  • от 51 до 100 души – 180 лв.
  • над 100 души – 200 лв.
  • за фирми, издателства и други организации – 150 лв.
 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияЕвропейско бюро на библиотечните, информационните и документационните асоциации Фондация Глобални библиотеки - БългарияМемориален фонд Снежана Янева
facebook          
Copyright © 2000 – 2024 Българска библиотечно-информационна асоциация
София 1000, ул. „Христо Белчев“ 2, ет. 5, офис 16; тел. 0885311836; имейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.