Фондация Америка за България

Електронен бюлетин Актуален брой                                                                     
АРХИВ

Национален календар        
на библиотечните инициативи
през 2023 г.
библиотечен софтуер

Месечен е-бюлетин

Актуални новини и предстоящи прояви
Начало

консултантски услугиВ помощ на библиотеките

Експертно-консултантски услуги с помощта на специалисти. Инструкции, насоки и примерни правила за всички видове библиотеки.

професионално образование и квалификацияПрофесионално образование и квалификация

Предложения за продължаващо образование и придобиване на ІІІ степен на квалификация по професията Библиотекар.

Издателска дейностИздателска дейност

Информация за печатните издания на ББИА и пълните текстове на документи и професионални издания в електронен формат.

Отворено писмо относно правомощията на библиотеките в контекста на реформата на авторското право

 До Комисията по културата и медиите
Комисия по правните въпроси
Комисия по образованието
в 49 Народното събрание

 

 ОТВОРЕНО ПИСМО

 относно правомощията на българските библиотеки в контекста на реформата на авторското право

 

Уважаеми дами и господа,

Обръщаме се към Вас от името на 22 обществени (регионални, общински и градски) и 9 академични (научни и университетски) библиотеки в България.

Мисията на библиотеките е да осигуряват равен и свободен достъп до информация, знания и култура за всеки. Те са най-демократичните институции, потенциални партньори на правителствата в изпълнение на Целите за устойчиво развитие 2030 на ООН чрез достъпа до информация, подкрепа на универсалната грамотност и опазването на културното наследство. 

Съгласно Заключенията на Съвета на Европейския съюз относно висококачествени, прозрачни, открити, надеждни и безпристрастни научни публикации от 23 май 2023 г.1, ЕС цели постигането на отворена наука2 и култура в целия Съюз, включително отворен достъп до научни публикации и изследователски данни и разпространението и възприемането на принципите и практиките на отворената наука. В Препоръка (ЕС) 2018/790 на Европейската комисия от 25 април 2018 година относно достъпа до научна информация и нейното съхраняване е заложено държавите членки да гарантират, че в резултат на политиките им в изпълнение на Препоръката е осигурен свободен достъп до научните публикации, резултат от научни изследвания, финансирани с публични средства. Препоръката предвижда свободният достъп да се осигурява в най-кратки срокове, по възможност от момента на публикуване и при всички случаи не по-късно от шест месеца след датата на публикацията (и не по-късно от 12 месеца за обществените и хуманитарните науки). От друга страна, според Комисията, държавите членки следва да ускорят цифровизацията на всички паметници и обекти на културното наследство, да защитят и опазят тези, които са изложени на риск, и да стимулират повторното им използване в области като образование, устойчив туризъм и културни творчески сектори. Комисията насърчава държавите членки да цифровизират до 2030 г. всички паметници и обекти, които са изложени на риск от разрушаване и половината от тези, които са много посещавани от туристи.

Пълен текст...
 
Годишни библиотечни награди на ББИА за 2022
nagradi_2023.jpg
Категория "Млад библиотекар на годината"
Пенка Караиванова, Библиотека на НБУ

Категория "Библиотекар на годината"
Силвия Найденова, Централна библиотека на БАН

Категория "Библиотека на годината"
ГБ „Пеньо Пенев“ – Димитровград  

Категория "Подкрепа за библиотеките"
Рош България ЕООД и Агенция PR Play

Награда за цялостен принос за развитието на библиотеките
проф. Стоян Денчев, УниБИТ.

 
Нов член на Секция „Образование и обучение“ на ИФЛА
ifla_section.jpg
На проведените избори за различни позиции в ИФЛА доц. Марина Енчева, член на ББИА и преподавател по Електронни информационни ресурси в катедра „Библиотечни науки“ на УниБИТ беше избрана за член на Постоянния комитет към Секция „Образование и обучение“ на организацията за мандат 2023 – 2027. Секцията се фокусира върху новите компетенции и инструменти, от които професионалистите с опит и младите библиотекари се нуждаят в изпълнената с предизвикателства и бързо променяща се съвременна информационна среда. Развиват се умения, необходими на информационните специалисти, за да поемат лидерски роли и да станат застъпници и създатели на промени, които да обогатят живота на различните общности, на които служат. Секцията „Образование и обучение“ е насочена както към библиотекари, информационни специалисти и преподаватели по библиотечно-информационни науки, така и към практици и мениджъри, провеждащи обучения. Целта е да се намерят решения за устойчиво развитие и ангажираност на библиотечната общност. Образованието и обучението за библиотеки и организации, предоставящи информационни услуги засяга всички професионални звена на ИФЛА.
 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияЕвропейско бюро на библиотечните, информационните и документационните асоциации Фондация Глобални библиотеки - БългарияМемориален фонд Снежана Янева
facebook          
Copyright © 2000 – 2023 Българска библиотечно-информационна асоциация
София 1000, ул. „Христо Белчев“ 2, ет. 5, офис 16; тел. 0885311836; имейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.