Фондация Америка за България

Електронен бюлетинАктуален брой                                                                     
АРХИВ

NBS_2022_banner-.png
Национален календар       
на библиотечните инициативи
през 2022 г.
COVID-19
библиотечен софтуер

Месечен е-бюлетин

Актуални новини и предстоящи прояви
Начало

консултантски услугиВ помощ на библиотеките

Експертно-консултантски услуги с помощта на специалисти. Инструкции, насоки и примерни правила за всички видове библиотеки.

професионално образование и квалификацияПрофесионално образование и квалификация

Предложения за продължаващо образование и придобиване на ІІІ степен на квалификация по професията Библиотекар.

Издателска дейностИздателска дейност

Информация за печатните издания на ББИА и пълните текстове на документи и професионални издания в електронен формат.

Напусна ни Зорница Петкова
SU.jpg
С дълбока скръб съобщаваме, че на 17 ноември 2022 г. ни напусна доц. д-р Зорница Петкова, водещ изследовател, един от основоположниците, преподавател и създател на цялостната концепция за съдържанието и реализирането на основната за библиотечното образование дисциплина “Теория на научната информация”. Двадесет и пет години от издирвателската и преподавателската дейност на Зорница Петкова са свързани със съвременната “Катедра по библиотекознание, научна информация и културна политика”.
Зорница Петкова е родена през 1927 г. Завършва английска филология и курсовете към “Българския библиографски институт“. През 1956 г. печели конкурс за научен сътрудник в “Българския библиографски институт”, а след сливането му с Народната библиотека продължава да работи в нея до 1972 г. 
През 1965 г. е избрана с конкурс и за хоноруван преподавател по дисциплината “Теория и методика на научната информация” в „Катедрата по библиотекознание и научна информация“ в СУ „Св. Климент Охридски“, а от 1972 г. отново след конкурс става щатен преподавател. През 1982 г. защитава докторат върху научната информация в областта на библиотекознанието, библиографията и информатиката. Тя разработва два основни курса – „Теория и методика на научната информация” и „Организация на информационната дейност”. През 1985 г. става първият доцент в областта на научната информация у нас. 
Първоначалните изследователска дейност на Зорница Петкова е тясно обвързана с библиографските среди, от които тя израства, и се свързва с десетки публикации. В областта на научната информация и научно-информационната дейност нейните изследователски интереси са свързани с библиометричните анализи на документалните потоци. Тя е сред специалистите, наложили този тип анализи в българската информационна практика. Тя е и първият автор у нас, популяризирал световната информационна система „Science Citation Index”, изследва и представя различни гледни точки за същността и перспективите на развитие на информационната наука, обективна и ясна картина на основните проблемни изследвания в областта, дискусиите, свързани с утвърждаването на единна терминология и на еволюцията в обекта и предмета на изследване на информационната наука от оформянето ѝ като самостоятелна научна дисциплина до средата на 80-те години на ХХ век.
Дълбок поклон пред паметта ѝ!
 
Абонаментна кампания за 2023 г.
korica_2022_4.jpg
Уважаеми колеги,
започва абонаментната кампания за списание ББИА онлайн за 2023 г. Предлагаме следните варианти за абонамент:
- печатно издание за 1 година (65 лв.);
- електронно издание за 1 година (30 лв.);
- печатно и електронно издание за 1 година (75 лв.). 

Моля да преведете сумата най-късно до 31 декември 2022 г. по банков път на сметката на ББИА:
УниКредит Булбанк 
IBAN BG13UNCR70001520064429 
BIC: UNCRBGSF
Талонът за абонамент може да бъде изтеглен от уеб страницата на списанието. Изпращайте талоните на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите. или на адрес: 1000 София, ул. „Христо Белчев“ 2, ет. 5, офис 16. Приложение към талона – копие от платежния документ. Списанието е включено и в каталога на Доби прес
 
Проект на ББИА по Оперативна програма „Добро управление”
eu_sefright.png     logo-bg-right.jpg
Българската библиотечно-информациона асоциация е бенефициент по проект BG05SFOP001-2.025-0114 „Развитие на политиките за взаимодействие с гражданското общество в процеса по мониторинг и оценка на въздействието на законодателството” по Оперативна програма „Добро управление” по процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ на стойност 59 869,80 лв., финансирано със средства на Европейския съюз. Общата стойност на финансирането е 11 145 970 лв.,  включително съфинансиране от ЕСФ (85%) в размер на 9 474 074 лв. и национално финансиране (15%) в размер на 1 671 896 лв. Проектът ще се изпълнява в срок от 12 месеца от сключването на договора, като в хода на изпълнението ще бъде разработена методика за гражданско включване в процеса на оценка на въздействието на законодателството, приложима за различни сфери на управление и типизирана шаблонна процедура за извършване на мониторинг и оценка на въздействието, приложима по отношение на различни по вид и обхват нормативни и стратегически актове. С типизираната шаблонна процедура ще се извърши пилотен анализ с цел мониторинг и оценка на въздействието на релевантен за дейността на ББИА нормативен акт.
 
Сборник с доклади от XXXІ национална конференция на ББИА
logobbia_m.jpg
Излезе от печат сборникът „Библиотеките – предизвикателства и трансформации в COVID-19 среда“. Сборникът се разпространява безплатно на авторите на доклади, на библиотеките – колективни членове на ББИА и на председателите на териториалните секции в страната. 
Екземпляри от сборника може да се получат в офиса на ББИА на ул. „Христо Белчев“ 2, ет. 5, офис 16 или да бъдат изпратени по пощата/с куриер за сметка на получателя. За повече информация: имейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите. , тел. 0885311854.

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияЕвропейско бюро на библиотечните, информационните и документационните асоциации Фондация Глобални библиотеки - БългарияМемориален фонд Снежана Янева
facebook          
Copyright © 2000 – 2022 Българска библиотечно-информационна асоциация
София 1000, ул. „Христо Белчев“ 2, ет. 5, офис 16; тел. 0885311854; имейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.