Библиотеките и промените в съвременното българско законодателство
Регионална библиотека "Пенчо Славейков"
Варна, 3-4 юни 2004 г.

Меморандум

Писмено приветствие от проф. Стефан Данаилов, председател на Комисията по култура към 39-то Народно събрание.

Писмени становища в подкрепа на необходимостта от библиотечно законодателство: Асоциацията на българските книгоиздатели, Съюза на българските журналисти, Съюза на българските преводачи, Съюза на лексикографите в България и Сдружението на българските печатари.


Доклади от XIV годишна конференция на СБИР


І Сесия: БИБЛИОТЕЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Ваня Янкова
Нужен ли е закон за българските библиотеки

Ваня Грашкина
Европейски насоки за библиотечно законодателство - къде сме ние?

Нанси Болт
Библиотечното законодателство на щата Колорадо, САЩ

Антоанета Тотоманова
Законът за задължителното депозиране - пресечна точка на интересите на библиотеки и издатели

Василка Ванчева
Библиотечното законодателство - път към решаване на кризата в българското книгоиздаване

Анета Дончева
Проектът за закон за националната библиотека като неразделна част от библиотечното законодателство в страната

Александра Дипчикова
Идеи и проблеми при подготовката на проект за закон за националната библиотека

Евгения Русинова
Път към ефективно законодателство

Николай Поппетров
Закон - приложение - потребител : За ограничеността на общоприетото

ІІ Сесия: СЪВРЕМЕННОТО БЪЛГАРСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И БИБЛИОТЕКИТЕ

Вихър Кискинов
Библиотеките, Интернет и авторското право

Евгения Петкова
Законодателство и възпроизвеждане на интелектуална собственост

Антоанета Преславска
Промените в българското законодателство за интелектуална собственост, касаещи новите носители на информация

Радостина Тодорова, Кристина Денчева
Защитени ли са личните данни в библиотеките

Нелифер Ружди
Лична свобода и читателска конфиденциалност в българските библиотеки

ПРЕЗЕНТАЦИИ

СБИР, Искра Михайлова
Представяне на проекта АВLE

Pensoft, Ани Гергова
Представяне на енциклопедията “Българска книга”

Евро офис ООД, Климент Мечкуев
Обзавеждането на съвременната библиотека

Агенция ПУЛСАР, Александър Морозов
За услугите на фирмата

Индекс ООД, Елена Павловска
Нови информационни услуги на фирмата

Български информационен консорциум, Надя Терзиева
За дейността на сдружението

Софтлиб, Юрия Тафраджийска
Модерната библиотека - настояще и перспективи за развитие

ІІІ Сесия: НОРМАТИВНИ ПРОБЛЕМИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ И УЧИЛИЩНИТЕ БИБЛИОТЕКИ

Емилия Милкова
Публичната библиотека и местната власт - SWOT анализ

Мирослава Кацарова
Законите и библиотечния мениджмънт през погледа на един директор

Аня Михова
Публичните библиотеки - някои аспекти на финансиране

Тонка Койчева
Какъв закон за библиотеките искаме

Мариана Иванова
Въпроси, на които търсим конкретен отговор

Златка Иванова
Училищните библиотеки на колене в очакване на промяна


ІV Сесия: НОРМАТИВНА БАЗА ЗА БИБЛИОТЕЧНИТЕ ДЕЙНОСТИ

Севдалина Гълъбова
Стандартите - нормативна база на качеството на библиотечно-информационната дейност

Стефка Илиева
Необходими ли са български норми и стандарти за библиотеките

Мария Аргирова, Красимира Папазова
Едно виждане за промени в подзаконови нормативни актове за българските библиотеки

Калина Иванова
Библиотечните нормативни документи използвани в практиката на библиотеките от Великотърновската библиотечна система при актуализацията и прочистването на библиотечните фондове


ПРЕЗЕНТАЦИИ

Георги Белчев
75 години Столична библиотека

"PC-TM", Румен Чернаев
За дейността на фирамата

РБ “Пенчо Славейков”
Представяне на електронна библиография за Николай Лилиев