януари 2006

СЪЮЗ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ И ИНФОРМАЦИОННИТЕ РАБОТНИЦИ (СБИР)
1000 София, пл. “Славейков” 4, ст. 609, тел./факс (02) 987 0734, e-mail: lib@fastbg.net


Това е първи брой за 2006 година на месечния електронен бюлетин на СБИР. В него ще получавате бърза информация за актуални новини, предстоящи прояви и съобщения из живота на библиотеките и съюза. Е-бюлетинът се изпраща по e-mail на колективните членове на СБИР, а на индивидуалните членове - при поискване от тяхна страна и предоставяне на e-mail за връзка.
Ако желаете да промените електронния адрес, на който да го получавате, или пък желаете да прекратите получаването на бюлетина, моля
пишете ни.

 

НОВИНИ


 

ЦЕНТЪР ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ НА БИБЛИОТЕКАРИ


Във връзка с разширяването на дейността и развитието на интереса към продължаващото образование, ръководството на ЦПОБ подготвя нови учебни програми.
Уведомяваме Ви, че срокът за подаване на предложенията на теми за нови курсове, както и актуализиране съдържанието на действащите, е удължен до 10 февруари 2006 г. Призоваваме към Вашата активност!

 

БЪРЗИ ВРЪЗКИ


Представяме на вашето внимание:

D-Lib Magazine е единственото електронно издание, насочено основно към изследването и развитието на дигиталните библиотеки, включително и към новите технологии, приложения, както и свързани с темата социални и икономически публикации. Списанието е месечно и излиза 11 пъти годишно. Пълното съдържание на списанието, както и целият му архив по години, са достъпни безплатно на уебсайта на D-Lib.
Основна цел на списанието е своевременната и ефективна обмяна на информация в професионалната общност на хората, занимаващи се с дигитални библиотеки. За постигане на тази цел, всички статии и публикации са издействани или подбрани на принципа на доброволното предоставяне.
За всякакви въпроси и коментари относно списанието, както и при желание да сътрудничите на D-Lib Magazine, може да изпратите e-mail на editor@dlib.org.

Проектът BRICKS е иницииран и реализиран от Консорциум на различни културни институции от Централна и Източна Европа и е финансиран по 6. Рамкова програма на ЕС. В момента е отворен за присъединяване на нови участници. Проектът цели интегриране на съществуващите в отделните страни дигитални ресурси - различни дигитални колекции, дигитални библиотеки, музеи и архиви и осигуряване на свободен достъп за всички европейци до изградената единна система "Дигитална европейска памет" (European digital memory systems). Повече информация за идеята, целите и дейностите на инициативата, както и информация за условията за присъединяване на български културни институции към общността, работеща по проекта и ползваща натрупаната дигитална информация, може да намерите на уебсайта на проекта.
При нужда от посредничество с ръководителите и координаторите на проекта, моля обръщайте се към г-жа Красимира Ангелова, УС на СБИР (krasiangelova@yahoo.com)
.

 

НОВИ ИНТЕРНЕТ КАТАЛОЗИ НА БЪЛГАРСКИ БИБЛИОТЕКИ


 

ЮБИЛЕИ


През м. януари започват юбилейните тържества по повод 150-годишнината от началото на читалищното дело в България.
УС на СБИР поздравява колективите на библиотеките при Първо българско читалище “Еленка и Кирил Д. Аврамови” гр. Свищов, читалище “Постоянство” гр. Лом и читалище “Добри Войников” гр. Шумен по случай юбилея.