февруари 2008

СЪЮЗ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ И ИНФОРМАЦИОННИТЕ РАБОТНИЦИ (СБИР)
1000 София, пл. “Славейков” 4, ст. 609, тел./факс (02) 987 0734, e-mail:
lib@fastbg.net

Уважаеми колеги,

Това е първи брой за 2008 г. на електронния бюлетин на СБИР. Бюлетинът съдържа информация за актуални новини, предстоящи прояви и съобщения из живота на библиотеките и съюза.
Е-бюлетинът се изпраща по e-mail на колективните членове на СБИР, а на индивидуалните членове - при поискване от тяхна страна и предоставяне на e-mail за връзка.
Ако желаете да промените електронния адрес, на който да го получавате, или пък желаете да прекратите получаването на бюлетина, моля
пишете ни.НАЦИОНАЛНИ КАМПАНИИ

 

ПРОЕКТИ
В Регионална библиотека “Гео Милев” – гр. Монтана (13-14.02.2008), в Регионална библиотека “Стилиян Чилингиров” – гр. Шумен (21-22.02.2008) и в НБКМ – гр. София (28-29.02.2008), ще бъдат проведени срещи семинари с широко участие на библиотечната гилдия. Програмата предвижда представяне на актуална информация за развитието на Европейския съюз – някои акценти на Лисабонския договор, приоритети на комуникационната стратегия на Европейската комисия през 2008 г.; както и представяне на европейските информационни мрежи в България, които имат отношение към конкретни проблеми на хората. Целта на проекта е превръщането на публичните библиотеки в реални и пълноценни средища за актуална, полезна и компетентна информация за българските граждани, като пълноценни граждани на Европейския съюз.
 
МЕЖДУНАРОДНИ СЪБИТИЯ

 

ГОДИШНИНИ

 

СЪОБЩЕНИЯ